DOCK

Spel aan Huis: spelen is leren

vrijdag, juni 24, 2022

Binnen Spel aan Huis leren kinderen spelenderwijs. Spel aan Huis is voor gezinnen met kinderen tussen de 0 en 7 jaar waarvan de kinderen nog niet zo goed tot spelen komen, een spraak-/taalachterstand hebben of wat achterlopen in hun ontwikkeling en de ouders niet helemaal weten hoe ze hun kind hier het beste bij kunnen helpen. De meeste gezinnen worden aangemeld door het consultatiebureau, het CJG, de school of peuterspeelzaal, maar ouders kunnen zich ook direct zelf bij DOCK Haarlem aanmelden. Sandra Klaassen is als DOCK Haarlem medewerker projectleider van Spel aan Huis.

Sandra legt uit hoe Spel aan Huis werkt: “Als een gezin is aangemeld voor Spel aan Huis komt er een speelcoach in het gezin voor 20 weken. Dit is een derde- of vierdejaars HBO student van de opleiding Social Work of Pedagogiek die ik begeleid tijdens diens stage. De speelcoach onderzoekt samen met de ouders hoe zij het beste het kind kunnen stimuleren in diens spel en eventueel in de taalontwikkeling. Samen met de ouders maakt de speelcoach een plan hoe ze gaan oefenen met het kind. Gedurende de 20 weken neemt de speelcoach iedere week speelgoed en een boek mee naar het gezin. Dit speelgoed blijft een week in het gezin en daarna wordt het omgeruild. Zo maken ouders en kinderen kennis met veel soorten speelgoed en wordt het spelrepertoire voor het kind uitgebreid, waardoor samen ontdekt kan worden waar het kind goed in is en wat er nog geoefend moet worden.”

Sandra Klaassen

Spel aan Huis is een landelijke methodiek die in diverse steden in Nederland wordt uitgevoerd. Sandra’s voorganger introduceerde het bij DOCK Haarlem omdat ze merkte dat er behoefte was aan spelondersteuning in gezinnen, met name in gezinnen met een vlucht- of migratieachtergrond. Sandra vervolgt: “Spelen heeft in diverse landen een andere betekenis of belang dan in Nederland. De kracht van Spel aan Huis is dat het thuis plaatsvindt en wordt uitgevoerd door studenten: ook ouders met een vlucht- of migratieachtergrond kunnen achter hun eigen voordeur op een laagdrempelige, vertrouwelijke manier vragen stellen over opgroeien en opvoeden in Nederland. Daarbij leert de student veel van de diverse culturele achtergronden van de gezinnen.”

Aan de slag bij Spel aan Huis

De inzet van Spel aan Huis is belangrijk, omdat kinderen zo begeleid worden in de ontwikkeling van de taal of hun algemene ontwikkeling. Hierdoor wordt geprobeerd een eventuele achterstand van het kind te beperken, zodat deze een goede start op school kan maken. Maar, het kan ook een verrijking zijn voor de ouders zelf. “Doordat ouders meedoen met Spel aan Huis stimuleren we actief ouderschap, waarbij ze inzicht krijgen waarom spelen belangrijk is en waarom spelen ook leren is. Daarnaast sporen we de ouders aan om met de kinderen naar buiten te gaan, contacten te leggen met andere ouders in de buurt en indien nodig ook zelf de Nederlandse taal te leren. Ook tippen we ze over de mogelijkheden van fietsles, zwemles of eventueel hulp bij administratie”, aldus Sandra.

Aanmelden
Wil je je aanmelden als gezin of wil je graag stage lopen bij Spel aan Huis? Neem dan contact op met Sandra via telefoonnummer 06 28 44 36 55 of e-mailadres sklaassen@dock.nl.