DOCK

DOCK stopt per 1 januari in Zandvoort

maandag, december 19, 2022

Vanaf 1 januari zal DOCK niet meer actief zijn in Zandvoort. DOCK heeft niet meegedaan aan het aanbestedingstraject voor Zandvoort, waardoor de aanbesteding gegund is aan een samenwerkingsverband waar DOCK geen onderdeel van uitmaakt.

We hebben de afgelopen jaren met veel plezier samengewerkt met de medewerkers van het Sociaal Wijkteam, de partners in Zandvoort en natuurlijk ook met de inwoners. We willen iedereen bedanken voor de mooie samenwerking en wensen het nieuwe samenwerkingsverband veel succes!

Andree Hagenaar, Deborah Koelewijn en Hande Dilsiz – Team DOCK Zandvoort