Wij zijn DOCK(ig)

Privacybeleid

De sociaal werker gaat altijd zorgvuldig om met uw privacy. Hulpverlenings- of coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Sociaal werkers bespreken geen privégegevens met anderen, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven. In bepaalde groepen en cursussen worden afspraken gemaakt over vertrouwelijk omgaan met informatie.

Van hulpverlenings-, coachings- en begeleidingstrajecten worden NAWgegevens, plannen, afspraken en voortgangsverslagen digitaal geregistreerd in een persoonlijk dossier.

DOCK houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.