DOCK

Visie
Ieder mens heeft talenten en mogelijkheden. Wij brengen talenten en mogelijkheden samen en ondersteunen daar waar nodig. Dat is de kracht van wij samen; de kracht van DOCK.

Missie
DOCK draagt bij aan een dynamische samenleving waarbinnen talenten en kansen van mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft en bewoners elkaar ondersteunen.

Kernwaarden van DOCK

 • Betrokken
 • Verbindend
 • Enthousiast
 • Betrouwbaar
 • Inspirerend
 • Professioneel

Kwaliteiten van de medewerkers

 • Zelfsturend
 • Lerend
 • Open
 • Elkaar aanspreken
 • Veiligheid bieden
 • Werkplezier en humor