DOCK

Iedereen wil zich zo gelukkig en nuttig mogelijk voelen. Dat lukt niet altijd vanzelf. DOCK is een welzijnsorganisatie die de bewoners, groepen en buurten in steden kracht geeft. Zo ontstaat een samenleving met samenhang. Waar iedereen bij hoort en aan bijdraagt.

DOCK werkt altijd met bewoners en doet niets alleen. DOCK zorgt voor een netwerk en verbinding. In buurten, steden en landelijk zoekt DOCK partners die voor bewoners van waarde zijn. Van huisarts tot sportclub, van wijkagent tot woningbouwvereniging en van buurtsupermarkt tot zorgverzekeraar. Met die partners sluit DOCK een duurzame samenwerking op basis van vertrouwen. Zo bouwt DOCK aan inclusieve en veilige wijken en wordt het oplossen van grote vraagstukken versneld.

DOCK is de betrokken buurtgenoot voor bewoners, de energieke gangmaker voor groepen bewoners en de buurtbrede aanpakker en expert.

DOCK versterkt en verbindt initiatieven met betekenis; initiatieven voor meer samenredzaamheid, voor de ontwikkeling van talenten van bewoners en voor minder eenzaamheid.

De kracht van DOCK

Iedereen wil ergens bij horen. Een groep geeft mensen afzonderlijk én gezamenlijk meer kracht. DOCK ontwikkelt de kracht van het individu, de groepskracht en de buurtkracht. In elke samenwerking kan de rol van DOCK anders zijn: van aanvoerder tot uitvoerder, van waarnemer tot scheidsrechter en van verkenner tot verbinder. Waar de generalisten en specialisten van DOCK iets toevoegen, begint hun rol.

Geen DOCK’er is hetzelfde. Iedere DOCK’er werkt op een eigen wijze, die bij hem of haar én bij bewoners past. Maar alle DOCK’ers delen dezelfde drijfveren:

Persoonlijk: Een DOCK’er is in de buurt en nieuwsgierig naar je verhaal.

Positief: Een DOCK’er gaat altijd uit van kansen en mogelijkheden.

Perspectief: Een DOCK’er helpt jou en de buurt echt verder.

Professional: Een DOCK’er is expert en blijft elke dag leren.

Pionier: Een DOCK’er is proactief en durft dingen anders te doen.

Partner: Een DOCK’er zoekt overal naar verbinding en samenwerking.

Visie

Ieder mens heeft talenten en mogelijkheden. Wij brengen talenten en mogelijkheden samen en ondersteunen daar waar nodig. Dat is de kracht van wij samen; de kracht van DOCK.

Missie

DOCK draagt bij aan een dynamische samenleving waarbinnen talenten en kansen van mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft en bewoners elkaar ondersteunen.