DOCK

Ouder- en Kindcafé

Het ouder- en kindcafé is er voor ouders met kinderen tot 4 jaar.

Tijdens het ouder- en kindcafé speel je samen met je kind spelletjes voor de motorische ontwikkeling en spelletjes die taal stimuleren om zo de verbinding tussen jou en jouw kind te versterken.

Daarnaast kun je ervaringen uitwisselen en bijkletsen met ouders en vragen stellen aan de professionals over opvoeding.

Voor het ouder- en kindcafé werkt DOCK – Hoogvliet samen met Superfamily.

Woensdagen van 9.30 – 11.30 uur. Verzamelen bij Huis van de Wijk de Zevensprong.
Deelname is gratis.

Tijdens de schoolvakanties is er geen Ouder- en Kindcafé

Contactpersoon: Jolanda van Doorn jvdoorn@dock.nl en 06 38 68 55 78

Kids Challenge

De Kids Challenge is een online activiteit voor kinderen van 9-12 jaar, waarbij er elke woensdag om 13:00 uur een challenge op het Instagram account: jong.hoogvliet wordt gepost.

Het doel van de Kids Challenge is om kinderen aan te sporen tot bewegen met behulp van leuke challenges, die de kinderen zelf, of samen met hun vrienden en vriendinnen kunnen uitvoeren. Deze challenges bestaan uit verschillende sport-, dans-, knutsel-, kook/bak challenges en andere leuke activiteiten waarbij je lekker actief bezig bent. Wanneer de challenges worden geplaatst, kan jij hierop reageren door het te delen met jouw vrienden en vriendinnen en kan je een foto/filmpje maken waarin jij laat zien dat je de challenge uitvoert. Naast het plaatsen van de challenges gaan we ook regelmatig naar buiten om te kijken wie er buiten actief is, en lichten we ze in over de leuke challenges die onlangs zijn gepost. Daarbij helpen we de kinderen bij het maken van een leuke foto of video waarin ze de challenge uitvoeren.

Bekijk ons instagram kanaal. https://www.instagram.com/jong.hoogvliet/?hl=nl

Contactpersoon: Joël Sweet jsweet@dock.nl

Kinderraad Hoogvliet

Kinderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving, om te beginnen in de eigen leefomgeving. Bij de kinderraad leren kinderen om zich actief bezig te houden met hun leefomgeving. Door goed om zich heen te kijken en te luisteren naar de ervaringen van anderen, krijgen zij een beeld van behoeftes die buurtkinderen hebben.

Hier spelen zij op in door verschillende activiteiten te organiseren en door advies te geven.
Leden van de kinderraad zitten in de bovenbouwleeftijd van het basisonderwijs en worden begeleid door een jeugdwerker van DOCK Hoogvliet.

Kinderen die het leuk lijkt om lid te worden van de kinderraad kunnen contact opnemen.

Contactpersoon: Siwoh Djojomarto sdjojomarto@dock.nl en 06 14 32 91 10