Partners

Buurtgericht Samenwerken Prins Alexander

Buurtgericht Samenwerken wil met elkaar voor elkaar zorgen. Dat betekent op buurtniveau met elkaar kijken waar verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hiervoor is weinig geld beschikbaar. De uitdaging is daarom met elkaar met beperkte middelen toch verbeteringen in Prins Alexander te verwezenlijken. Dit is Buurtgericht Samenwerken in een notendop.
Buurtgericht Samenwerken is samenwerkingspartner van DOCK in Rotterdam Prins Alexander.

Lees meer over Buurtgericht Samenwerken