Partners

Doras

Inwoners van Amsterdam Noord kunnen bij Doras terecht voor vragen, advies en hulp op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Doras helpt mensen die als gevolg van hun sociaaleconomische situatie of psychosociale, verstandelijke of fysieke beperkingen problemen ondervinden bij het deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarbij richt Doras zich op het versterken van de kracht van mensen zelf en hun omgeving. De ondersteuning van Doras-medewerkers en vrijwilligers is daarop aanvullend.
Doras is samenwerkingspartner van DOCK in Amsterdam Noord.

Lees meer over Doras