Partners

FlexusJeugdplein

FlexusJeugdplein ondersteunt kinderen, jongeren en ouders met vragen of problemen rond opgroeien en opvoeden. FlexusJeugdplein is actief in de regio Rijnmond, de Zuid-Hollandse eilanden en de Drechtsteden.
FlexusJeugdplein is samenwerkingspartner van DOCK in Rotterdam Hoogvliet.

Les meer over FlexusJeugdplein