Partners

Haarlem Effect

Haarlem Effect moedigt buurtbewoners aan om deel te nemen aan activiteiten in hun wijk en buurt. Zowel jong als oud krijgen een uitdagende vrijetijdsbesteding aangeboden plus een inspirerende plek om anderen te kunnen ontmoeten. Op die manier zorgen de bewoners zelf voor een positieve kracht in de buurt. Haarlem Effect opereert in wijkcentra,  peuterspeelzalen, speeltuinen en jongerencentra, maar ook op locaties van samenwerkingspartners, zoals scholen en zorgcentra. Haarlem Effect stimuleert en ondersteunt ook initiateven van buurtbewoners voor verbetering van hun woon- en leefomgeving.
Haarlem Effect is samenwerkingspartner van DOCK in Haarlem.

Lees meer over Haarlem Effect