Partners

Jongeren Service Punt

Een Jongeren Service Punt biedt begeleiding aan jongeren met enkelvoudige problematiek. De begeleiding is gericht op toeleiding naar scholing, stage of werk. De coaches van het Jongeren Service Punt helpen jongeren met vragen omtrent werk, stage en/of scholing. De aanpak is vraaggericht. De hulpvraag van de jongere staat centraal. Van daaruit wordt een plan van aanpak opgesteld. Uitganspunt zijn de eigen kracht en de talenten van jongeren. De begeleiding is laagdrempelig, kosteloos en op vrijwillige basis.
Jongeren Service Punt is samenwerkingspartner van DOCK in Amsterdam Nieuw West.

Lees meer over Jongeren Service Punt