Partners

Noord Plus

Stichting Noord Plus richt zich op een ieder binnen de lokale samenleving van Rotterdam Noord , die zorg nodig heeft. Noord Plus wil graag mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden met elkaar in contact brengen en met  een gevarieerd aanbod aan activiteiten een bijdrage leveren aan het verbeteren van de (sociaal-maatschappelijke en economische) positie van de inwoners in Noord.
Noord Plus is samenwerkingspartner van DOCK in Rotterdam Noord.

Lees meer over Noord Plus