Partners

SBB

SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. SBB biedt leer-/stagemogelijkheden voor leerlingen die dan mogelijk kunnen doorstromen naar een baan. SBB werkt in totaal in 35 arbeidsmarktregio’s. De regioteams werken met bedrijfsleven, onderwijs en regionale partners aan vraagstukken rond jeugdwerkloosheid, stagetekorten en schooluitval.
DOCK werkt in Haarlem nauw samen met SBB om jongeren een gerichte stap vooruit te helpen.

Lees meer over SBB