Partners

Streetcornerwork

Streetcornerwork werkt met mensen die veelal meervoudige problemen hebben. Zij zijn de aansluiting met de samenleving kwijt of dreigen die te verliezen. Die mensen zoeken zelf geen hulp. Of de geboden hulp sluit niet aan bij hun vraag, leefstijl, manier van communiceren of slaat niet aan omdat ze m niemand meer vertrouwen. Streetcornerwork weet deze mensen toch te bereiken door actief contact te zoeken in hun eigen omgeving en biedt laagdrempelige, praktische hulp. Ook heeft Streetcornerwork een aanbod voor jongeren die vroegtijdig school dreigen te verlaten.
Streetcornerwork is samenwerkingspartner van DOCK in Amsterdam Nieuw West en Amsterdam Noord.

Lees meer over Streetcornerwork