Partners

Thuis Op Straat

Thuis op Straat werkt aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de wijken. TOS organiseert activiteiten voor de jeugd en betrekt daar actief buurtbewoners bij. Samenwerking met andere organisaties in de wijk is bij TOS het vaste uitgangspunt.
TOS is samenwerkingspartner van DOCK in Rotterdam Charlois, Rotterdam Feijenoord en Rotterdam Noord.

Lees meer over Thuis op Straat