Partners

Vrijwilligerswinkel

De Vrijwilligerswinkel enthousiasmeert, activeert en ondersteunt burgers, organisaties, bedrijven en overheden in het kader van maatschappelijke participatie.
De Vrijwilligerswinkel is de verbindende schakel tussen de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers. Daarnaast ondersteunt en adviseert de Vrijwilligerswinkel lokale overheden en organisaties/instellingen bij het uitvoeren van het beleid omtrent vrijwilligerswerk en burgerparticipatie.
De Vrijwilligerswinkel is samenwerkingspartner in Rotterdam Kralingen Crooswijk.

Lees meer over de Vrijwilligerswinkel