Partners

Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael

Stichting Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael is een onafhankelijke bewonersorganisatie, gesubsidieerd door stadsdeel Amsterdam Centrum.
Doelstelling van de stichting is de optimalisering van het woon-, werk- en leefklimaat in beide wijken. In dat kader stimuleert het wijkcentrum onder meer de betrokkenheid van bewoners en sociale infrastructuren en bij bevordering van de sociale cohesie zoals culturele activiteiten, voorzieningen, de kwaliteit van het milieu, groenvoorzieningen en de verkeersveiligheid.

Het wijkcentrum is gevestigd in het Claverhuis, Elandsgracht 70. Bewoners, ondernemers en bezoekers van de Jordaan en Gouden Reael kunnen hier terecht voor advies en informatie.

Lees meer over Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael.