DOCK


In de Wijkhuizen in Schiedam zijn we er met name voor de meest kwetsbare Schiedammers. Een luisterend oor en even afleiding buitenshuis. We doen wat nodig is en wat mogelijk is vanuit de richtlijnen van het RIVM en met respect voor de wensen van deelnemers, vrijwilligers en medewerkers van DOCK. In alle wijken van Schiedam blijven we aanwezig in de Wijkondersteuningsteams en met het ondersteunen van vrijwilligers en bewonersinitiatieven. We hebben oog voor eenzaamheid bij Schiedammers in deze spannende tijd. We steken ze een hart onder de riem bij de Geluksmomentjes. We ondersteunen met eenvoudige hulpvragen bij de Wijkochtend- en middag.
Het ondersteunen van Taal- en digitale vaardigheden doen we op maat. Actieve Schiedammers kunnen met ons meedoen op hun eigen manier en zelf initiatieven ontwikkelen als vrijwilliger. Voor buren die naar elkaar om willen zien bieden we een laagdrempelige vorm met Buur voor Buur.

Welzijn op Recept

Koken, tuinieren, zingen, een leesclub, musea bezoeken, sporten of dansen. Dingen doen die je leuk of ontspannend vindt, zoals aan de slag te gaan met een (nieuwe) hobby, bewegen en/ of mensen te ontmoeten. Welzijn op Recept (WOR) is een samenwerking met huisartsen en andere hulpverleners. In plaats van medicijnen ontvangt u een welzijnsrecept, ondersteuning bij het zoeken naar een passende activiteit.

Taalondersteuning

Gezellig bij elkaar komen en ondertussen de Nederlandse taal beter begrijpen, verstaan en spreken. Dat is de sfeer waarin DOCK taalondersteuning aanbied.

Wijkochtend of -middag

Bij de wijkochtend en -middag wordt er gekeken naar talenten ipv beperkingen en hoe Schiedammers elkaar kunnen ondersteunen. Er worden desgewenst workshops gegeven die aansluiten bij veel voorkomende vragen, zoals het maken van een budgetoverzicht of het opstellen van een cv.

Buur voor Buur

Samen met je buren aandacht besteden aan feestelijke momenten en waar nodig een steuntje in de rug? Geef je dan op als straatcontactpersoon en wordt beheerder van het ‘Lief en Leedpotje’ van jouw straat!

Geluksmomentjes

In het kader van Schiedammers maken Geluk gaan we de straat op en langs de deuren om Geluksmomentjes te brengen en te maken. We doen dit samen met partijen die in de betreffende wijken actief zijn.