DOCK


In de Wijkhuizen in Schiedam starten mondjesmaat weer een aantal activiteiten. Met respect voor de wensen van deelnemers, vrijwilligers en medewerkers van DOCK. Daarnaast zijn we outreachend in de wijk aanwezig. We ondersteunen vrijwilligers en bewonersinitiatieven. Hebben oog voor eenzaamheid bij Schiedammers in deze spannende tijd en steken ze een hart onder de riem bij de Geluksmomentjes. We ondersteunen met eenvoudige hulpvragen bij de Wijkochtend- en middag. Taalvaardigheden verbeteren en ondersteunen bij digitale vaardigheden doen we op maat. Actieve Schiedammers kunnen met ons meedoen op hun eigen manier en zelf initiatieven ontwikkelen als vrijwilliger. Voor buren die naar elkaar om willen zien faciliteren we een laagdrempelige vorm met Buur voor Buur.

Wijkochtend of -middag

Bij de wijkochtend en -middag wordt er gekeken naar talenten ipv beperkingen en hoe Schiedammers elkaar kunnen ondersteunen. Er worden desgewenst workshops gegeven die aansluiten bij veel voorkomende vragen, zoals het maken van een budgetoverzicht of het opstellen van een cv.

Geluksmomentjes

In het kader van Schiedammers maken Geluk gaan we de straat op en langs de deuren om Geluksmomentjes te brengen en te maken. We doen dit samen met partijen die in de betreffende wijken actief zijn.

Buur voor Buur

Samen met je buren aandacht besteden aan feestelijke momenten en waar nodig een steuntje in de rug? Geef je dan op als straatcontactpersoon en wordt beheerder van het ‘Lief en Leedpotje’ van jouw straat!