DOCK

We zien of ervaren allemaal regelmatig dingen die we oneerlijk vinden, maar kunnen het niet altijd oplossen. Ben jij iemand die graag opkomt voor rechtvaardigheid? Doe dan mee met Strijders!

Je maakt en speelt een interactief stuk dat gebaseerd is op direct of indirecte ervaringen uit jouw groep. Als groep bepalen we welke thema’s er aan bod komen binnen een stuk. We behandelen altijd een vorm van onrechtvaardigheid of ongelijkwaardigheid. Denk hierbij aan thema’s als (huiselijk) geweld, discriminatie, armoede, pesten of sextortion.

Ervaring is niet nodig om mee te doen. We werken niet met kostuums, scripts of een podium. We improviseren, gewoon vanaf de vloer.

Tijdens wekelijkse repetities gaan we met de groep aan de slag om zo realistisch mogelijke scènes te maken. Het stuk wordt de basis van een gesprek met anderen over (on)gelijkwaardigheid. Het is interactief, dus het aanwezige publiek speelt een grote rol. We stellen het publeik vragen als ‘met wiens strijd identificeer jij je?’ en ‘wat kunnen we doen om de situatie te verbeteren’? Samen zoeken we naar oplossingen voor structurele verandering.

Er draaien Strijders-groepen in Amsterdam West, Nieuw-West, Centrum en Noord!

Meedoen? Stuur een mailtje naar strijders-amsterdam@dock.nl