Vacature

Drie nieuwe leden Raad van Toezicht

Wij zijn op zoek naar drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht van DOCK. Meer specifiek gaat het om de volgende accenten:

  • een RvT lid met een juridische achtergrond (bij voorkeur bestuursrecht);
  • een RvT lid met kennis van communicatie en PR;
  • een RVT lid met inhoudelijke kennis van het nieuwe welzijnswerk.

DOCK is een kleurrijke, snelgroeiende en innovatieve organisatie voor het sociaal werk in de randstad. DOCK helpt mensen hun eigen leven en het leven van anderen te verbeteren. Ieder mens heeft talenten om in te zetten voor zichzelf en voor anderen. Veel mensen zijn bereid om anderen te helpen en iedereen heeft soms hulp nodig.

Medewerkers van DOCK ondersteunen mensen in het nemen van initiatieven. Zij leggen contacten tussen mensen en organisaties in de buurt en brengen mogelijkheden samen. Zij werken in integrale teams voor jeugd, volwassenen en ouderen aan talentontwikkeling, leefbaarheid in wijken en zorg voor elkaar. DOCK heeft verschillende sociale professionals die werkzaam zijn in diverse netwerkorganisaties. De organisatie heeft de volgende kernwaarden geformuleerd: Betrokken, Verbindend, Enthousiast, Betrouwbaar, Inspirerend, Professioneel.

DOCK is met 540 medewerkers en meer dan 2000 vrijwilligers en stagiaires actief in Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Aalsmeer, Zaanstad, Schiedam en Hellevoetsluis.

Raad van Toezicht
DOCK is een stichting, die geleid wordt door een bestuurder. De bestuurder geeft samen met drie directeuren leiding aan de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de ontwikkeling en continuïteit van de organisatie en is werkgever van de bestuurder. De Raad van Toezicht heeft op dit moment vijf onafhankelijke leden. Binnen de Raad van Toezicht is een aantal commissies ingesteld: de auditcommissie, die zich meer specifiek richt op de toezicht en klankbordfunctie ten aanzien van het financiële beleid en de verantwoording daarover; de belanghouderscommissie, die contacten onderhoud met externe stakeholders, OR en medewerkers en een remuneratiecommissie die zich bezighoudt met de benoeming van nieuwe leden.

De opgaven
Door de snelle uitbreiding van het werkgebied in de afgelopen jaren, staat DOCK voor een aantal uitdagingen. De snelle groei heeft gemaakt dat er veel adhoc en snel opgepakt moest worden om in te kunnen spelen op vragen van burgers en opdrachtgevers. Daarmee is er grote druk komen te staan op de organisatie van het werk en de uitvoering van het werk. DOCK weet zich hierin goed staande te houden en bijvoorbeeld voldoende opdrachten binnen te halen en medewerkers aan te trekken. Keerzijde van deze snelle groei is dat de implementatie van processen, procedures en registraties en het maken van goede verantwoordingsrapportages soms onder druk is komen te staan. De komende tijd wil de RvT meer aandacht besteden aan het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Daarvoor is er een verbeterplan opgesteld en geaccordeerd.

Belangrijke opgaven hierin zijn:

  • De in gang gezette ontwikkeling naar het verbeteren van procedures en processen doorzetten.
  • Betere verantwoording van prestaties naar opdrachtgevers bewerkstelligen.
  • Vernieuwing en verbetering van de interne bedrijfsvoering.
  • Vernieuwing van het leiderschap m.b.t de bedrijfsvoering.

Ander speerpunt voor de komende tijd is de realisatie van de recent opgestelde nieuwe strategie van DOCK.

Profiel nieuwe leden Raad van Toezicht
Wij zijn op zoek naar drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht van DOCK. Meer specifiek gaat het om de volgende accenten:

  • een RvT lid met een juridische achtergrond (bij voorkeur bestuursrecht);
  • een RvT lid met kennis van communicatie en PR;
  • een RVT lid met inhoudelijke kennis van het nieuwe welzijnswerk.

De nieuwe leden zijn onafhankelijk. Zij functioneren op strategisch niveau en hebben bij voorkeur bestuurlijke- en of managementervaring. Naast de toetsende rol zijn zij tevens klankbord voor de bestuurder. De kandidaten kunnen goed hoofd- en bijzaken onderscheiden, zijn scherp in hun analyses en beschikken over overtuigingskracht. Zij zoeken de verbinding met collega’s en kunnen goed in teamverband samenwerken. Tevens hebben zij een goed oog voor culturele en maatschappelijke veranderingen in de samenleving en weten die te vertalen naar vernieuwing in de werkwijze van DOCK.

Gezien de huidige samenstelling van de RvT is DOCK op zoek naar diversiteit. Daarom worden vrouwelijke kandidaten (met een migratieachtergrond) uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. Tevens is er ruimte voor beginnende RvT-leden. Er zijn mogelijkheden voor het volgen van een leergang tot commissaris en het krijgen van begeleiding in de vorm van mentoring.

Specifieke competenties voor nieuwe leden
Als aanvulling op het huidige team zoeken wij mensen die een ander geluid kunnen laten horen. Daarbij denken wij aan vernieuwers, out-of-the-box denkers en vooruit(door)denkers. Kortom, mensen met een creatieve geest en die in staat zijn om te verrassen.

Tevens zoeken wij mensen die kritische vragen durven te stellen, zich kwetsbaar durven op te stellen en open staan voor nieuwe inzichten en feedback.

Interesse en informatie
DOCK laat zich bij de werving van de drie leden voor de Raad van Toezicht ondersteunen door Colourful People, search & advies.

Wilt u graag de RvT versterken? Dan verzoeken wij u om uw motivatie en CV te sturen aan Colourful People t.a.v. Mw. Melek Usta via m.usta@colourfulpeople.nl of Mw. Hatice Türkmen via h.turkmen@colourfulpeople.nl. U kunt ook reageren via www.colourfulpeople.nl

Bel voor meer informatie Melek Usta 023 -567 10 30 / 06 – 204 243 47