Stage

Stage Facility Management

Rotterdam

DOCK is een welzijnsorganisatie in de regio’s Haarlem, Amsterdam en Rotterdam. Binnen de opdracht vanuit de gemeente vallen de exploitatie van de Huizen van de Wijk. (Dit zijn de vroegere buurthuizen). De Huizen van de Wijk worden geëxploiteerd door DOCK en aangestuurd door de Facilitair manager en een team van beheerders en vrijwilligers.

WERKZAAMHEDEN (op hbo-niveau):

  • Inventarisatie per locatie welke contacten en leveranciers er zijn
  • Contact opnemen met leveranciers
  • Contracten invoeren in FMIS
  • Eventueel onderhandelingen voeren naar mogelijkheden voor kostenbesparingen
  • Advies uitbrengen voor raamovereenkomsten.


OMSCHRIJVING STAGONDERZOEK/ADVIES:

Opbouwen van een gemeenschappelijk bestand o.b.v. de inventarisatie en het geven van een advies / beoordeling op welke terreinen efficientie/kwaliteitsvoordelen te behalen zijn.

Integrale aanpak van de facilitaire dienstverlening waar mogelijk. Hieronder vallen o.a. de contracten met leveranciers. De contracten moeten per regio en per locatie doorgelicht worden (wat is er, wat is de wens, wat kan anders, enz. ) en er moet onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden om inkoopvoordelen te behalen, zowel DOCK-breed als evt. op locaties.


PROFIEL STAGIAIR:

 • Sterk analytisch
 • Bereid te reizen naar de verschillende locaties
 • Affiniteit met (facilitaire) software
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Inzicht in contracten en leveranciers


CONTACTGEGEVENS:

Contactpersoon DOCK: Sandra ter Horst – van Beugen
Bezoekadres: Clemensstraat 111
Postcode en plaats:  3082 CE Rotterdam
Telefoonnummer: 06-33967913
E-mailadres: svbeugen@dock.nl

Aanmelden van stagevacatures kan via: stage.fm.diemen@inholland.nl