Vrijwilligersvacature

Begeleider Huis- en Buurtkamers Haarlem

Haarlem

Huis- en buurtkamers zijn laagdrempelige voorzieningen waar ouderen komen om in gezelschap van anderen deel te nemen aan een activiteit naar keuze. Dat kan zijn met een kop koffie de krant lezen, creatieve activiteiten en spelletje doen. Of na het kopje koffie, meedoen aan een sportieve activiteit zoals meer bewegen voor ouderen en dan weer terugkomen voor een gezamenlijk lunch. De bezoekers van de huis- en buurtkamers vormen een dynamische groep die daar om verschillende redenen iets van hun gading vinden.

 

Hebt u interesse om begeleider te worden van deze huis- en buurtkamers? Neem dan contact met ons op!

Wat houdt de functie in? 

 • Als begeleider ontvangt u de bezoekers en u zorgt ervoor dat zij zich gezien voelen.
 • U organiseert de activiteiten in samenspraak met de bezoekers of zo nodig met ondersteuning van een professional.
 • Een deel van de bezoekers van de huis- en buurtkamers zijn kwetsbare ouderen die alleen kunnen deelnemen als zij thuis worden opgehaald en ook weer gebracht. Hierin hebben de vrijwilligers een belangrijke rol.

Wat hebt u nodig om dit vrijwilligerswerk te doen? 

 • U heeft een goed inlevingsvermogen en u gaat graag met mensen om.
 • U heeft enig inzicht in groepsprocessen.
 • U bent goed in het bemiddelen bij onenigheid tussen bezoekers.
 • U kunt organiseren en improviseren.
 • U kunt zelfstandig werken.

Wat krijgt u ervoor terug?

 • U werkt zelfstandig maar wordt begeleid door de projectmedewerker ouderenwerk,
 • Deelname aan trainingen en cursussen voor de vrijwilligers van DOCK,
 • Begeleiding bij een persoonlijk ontwikkelingsplan indien u dit wenst.

Werktijden en dagen
Ontmoetingscentrum De Schakel: dinsdagmiddag (om de week) 13:45 tot 16:15 uur
Wijkcentrum De Horizon:               maandag 9:45 tot 12:15 uur
Dienstencentrum Marsmanplein:   vrijdag 9:30 tot 12:15 uur
Wijkcentrum De Wereld:                dinsdag en donderdag 10:00 tot 15:00 uur
Wijkcentrum de Hamelink:             vrijdag 12:30 tot 15:00 uur
Wijkcentrum Het Broederhuis:       maandag 10:00 tot 12:00 uur

Meer informatie
Irma Hoorn
t: 06-388 263 61/e: ihoorn@dock.nl