DOCK

Het verhaal van Bert

‘Als vrijwilliger kom ik onder het volk’

Een druk leven als vrachtwagen- en buschauffeur bracht Bert (57) overal. Daardoor bouwde hij nergens echt een leven op. Toen hij door een oogaandoening thuis kwam te zitten, belandde hij in een bijstandsuitkering en een depressie. Dankzij de praktijkondersteuner van zijn huisarts kwam hij in contact met het welzijnswerk in de wijk. Dit heeft hem geholpen om een nieuwe start te maken.

Via vele omzwervingen naar Haarlem
“De gewone dingen in het leven zijn eigenlijk heel bijzonder”, zegt Bert. “Dat besef je pas wanneer je het moeilijk hebt gehad.” Bert heeft naar eigen zeggen in zijn leven veel ongeluk gekend. Na omzwervingen via Rotterdam en zelfs Frankrijk, keerde Bert terug in Haarlem, zijn geboortestad. Een leven als vrachtwagen- en buschauffeur bracht hem overal en nergens en zorgde ervoor dat hij nooit een vaste basis heeft opgebouwd. Nu is het tijd om een nieuw leven op te bouwen en pas op de plaats te maken.

Iets terug doen voor de maatschappij
“Door een oogaandoening kan ik mijn oude vak niet meer beoefenen en zit ik thuis met een bijstandsuitkering”, verklaart Bert. “Maar ik wil toch wel iets terugdoen voor de maatschappij.” Dankzij de hulp en medewerking van de gemeente Haarlem, maar ook van zijn broer, heeft Bert alle praktische zaken weer redelijk op de rit gekregen. Een maandelijkse bijstandsuitkering, een dak boven zijn hoofd en de broodnodige voedselpakketten. De welzijnsactiviteiten helpen hem hier ook bij.

Niet vluchten maar aanpakken
Om zijn nieuwe leven een kans te geven, besloot Bert zijn psychische pijn aan te pakken. Hij wil niet langer vluchten voor zijn herinneringen maar het gesprek aangaan met gespecialiseerde hulpverleners. Hij stapte hiervoor naar de huisarts. Bert: “e samenwerking met de huisarts was goed, ik kreeg gesprekken met de praktijkondersteuner. Deze verwees mij uiteindelijk naar de GGZ én wees mij op het welzijnswerk.” Uiteindelijk kwam Bert in gesprek met de welzijnscoach en werd hij wegwijs gemaakt in de vele mogelijkheden. Hij startte met vrijwilligerswerk door te koken voor een groep in het wijkcentrum en kleine klusjes te doen voor buurtbewoners via BUUV. “Als vrijwilliger kom ik onder het volk en ontmoet ik nieuwe mensen”, lacht Bert.