DOCK

Het verhaal van

Een anonieme flat wordt een kleine community

In Meerwijk (Haarlem) werkt DOCK met Pré Wonen, Zorgbalans en bewoners aan een zorgzame en veerkrachtige buurt waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen. Drie flats hebben hun speciale aandacht.

Hoe kom je erachter welke talenten en kwaliteiten bewoners hebben, waarmee ze kunnen bijdragen aan een betere buurt? Gewoon: langs de deuren gaan, contact maken en luisteren naar hun verhalen. Een speciaal ‘gangmakersteam’ spreekt met flatbewoners over wat hen bezighoudt en wat ze graag doen. Door dit potentieel bij mensen naar boven te halen, creëer je mogelijkheden om meer betrokken te zijn bij de buurt.

Wat willen de bewoners zelf?
In de drie flats van Pré Wonen waarop het team zich concentreert, wonen veel ouderen en statushouders die langs elkaar heen leven en er is veel eenzaamheid. Door mensen met elkaar in contact te brengen en deze netwerkjes weer met elkaar te verbinden, draagt community building bij aan het versterken van buurten, waarin mensen er voor elkaar zijn.

‘Vorige week spraken we een dame die Nederlands, Arabisch en Turks spreekt’, vertelt consulent wijkbeheer Suzanne van Rijn van Pré Wonen. ‘Ze zou graag mensen willen helpen met formulieren invullen. We gaan kijken hoe we haar in contact kunnen brengen met flatgenoten die haar hulp goed kunnen gebruiken – want die zijn er zeker. Misschien kunnen we er in de flat een ruimte voor inrichten. Of we brengen haar in contact met Da Vinci, het ontmoetingscentrum hier vlakbij.’

Drie schaakmaatjes
Als buurtbewoners vaker voor elkaar klaarstaan, is minder hulpverlening nodig. ‘In een andere flat waar ik veel kom, ondersteunden we een oudere man bij het aanvragen van dagbesteding’, vertelt opbouwwerker Joey Bosch van DOCK. ‘Uit onze gesprekken werd duidelijk dat hij eigenlijk vooral graag wilde schaken met iemand die Arabisch spreekt. Hij heeft nu drie schaakmaatjes, onder wie een student die graag Arabisch wil leren spreken. De buurtbewoners hebben samen een oplossing gevonden.’

Veilig en prettig wonen
De aanbelrondes zijn ook bedoeld om te signaleren wat de bewoners nodig hebben om veilig en prettig te wonen, ook op oudere leeftijd. Er is veel wat ze zelf kunnen doen. Suzanne: ‘Je kunt je ergeren aan rondslingerend vuil op het grasveld voor de flat. Maar je kunt ook een groepje vormen dat eens in de week met een papierprikker eropuit trekt. Dat is nog gezellig ook en het vergroot de betrokkenheid met de buurt.’

In Haarlem
DOCK Haarlem en Haarlem Effect verbinden en ondersteunen mensen en initiatieven in de wijken in Haarlem. Zo dragen we bij aan sociale samenhang en inclusieve wijken en buurten in Haarlem zodat mensen prettig kunnen samenleven. Iedereen krijgt de kans zich maximaal te ontwikkelen en zich in te zetten voor anderen. Want samen zijn we sterker. Ook – juist – in tijden van corona.

Foto’s: Adriaan Backer / Tekst: Els Meijers