Haarlem

Ouderschap blijft: bemiddeling na echtscheiding

In het belang van de kinderen
Na een scheiding staat het gezamenlijk belang van ouders voorop: de gezonde ontwikkeling van de kinderen in de nieuwe situatie. Het is belangrijk dat ouders goed met elkaar blijven communiceren. En dat zij goede afspraken maken met elkaar.

Conflicten of strijd
Niet alle gescheiden ouders lukt het om op een goede manier met de ex-partner om te blijven gaan. Er ontstaan conflicten, zelfs strijd. Kinderen lijden hieronder.

Ouderschap Blijft
Ouderschap Blijft is een methode die ouders met kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar, ondersteunt bij het maken van afspraken over het ouderschap. Afspraken over bijvoorbeeld het omgaan met de kinderen, het informeren van elkaar, de breng- en haaltijden, het verdelen van de opvoedtaken.

Vijf gesprekken
Ouderschap Blijft bestaat uit vijf bemiddelingsgesprekken. Onder deskundige begeleiding van een maatschappelijk werker werken de ouders aan het oplossen van knelpunten, een goede communicatie en het herstel van vertrouwen in elkaar. Om goed zicht te krijgen op de wensen en de belangen van de kinderen wordt er mogelijk ook met hen gesproken.

Ouders zijn verantwoordelijk
De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het resultaat van de bemiddeling. Van de ouders wordt verwacht dat zij zich voor de volle 100% inzetten voor het maken van goede afspraken.

Kosten
De bemiddeling van Ouderschap Blijft is kosteloos. Er is geen verwijzing nodig.

Uitgangspunten Ouderschap Blijft:

  • Kinderen hebben het recht om zich op een gezonde manier te ontwikkelen.
  • Kinderen hebben recht op regelmatig contact met beide ouders.
  • Ouders blijven samen ouder van hun kinderen, ook na een scheiding.
  • Beide ouders zijn verantwoordelijk voor een goede omgang met hun kinderen.
  • De wensen en belangen van de kinderen staan centraal.

Informatie en aanmelding
Om gebruik te kunnen maken van deze dienst, dient minimaal één van de (ex)partners woonachtig te zijn in Haarlem of Zandvoort.

Meehelpen in de buurt?

Buurtgenoten kunnen elkaar altijd een handje helpen.

DOCK is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen in de buurt. Dat kan bij van alles zijn: van boodschappen doen voor iemand, helpen bij het ordenen van de administratie tot het geven van computercursussen. Alle soorten vrijwilligers zijn van harte welkom.

Lees verder  

Ik wil mijn hulp aanbieden