Terug

Kwaliteitszorg

 

DOCK timmert enthousiast aan de weg met kwalitatieve, vernieuwende dienstverlening en een proactieve instelling. Het zijn eigenschappen die we als organisatie hebben en die we ook terugvinden bij onze medewerkers, partners en vrijwilligers. We doen wat we beloven en we hebben het hart op de tong. Kwaliteit en effectiviteit staan bij al onze activiteiten en diensten voorop. Daarom meten we zelf via tevredenheidsonderzoeken continu of – en in welke mate – onze aanpak werkt. Daarnaast laten wij de kwaliteit van onze dienstverlening regelmatig meten door externe partijen.

De voorwaarden voor het behalen van een goed resultaat zijn:

 

 • Alles door en/of samen met de klant.
  Alles begint bij de wens en behoefte van de klant. DOCK praat en werkt met klanten.

 • Planmatig en doelgericht werken.
  Dat wil zeggen dat we samen met bewoners, klanten of jongeren een plan maken. Regelmatig checken we of het plan nog werkt, stellen het plan of het einddoel bij en leren van onze ervaringen. Ook op organisatieniveau werken we volgens deze PlanDoCheckAct (PDCA)-cyclus.

 • Professionaliteit en bewust handelen van medewerkers.
  Onze medewerkers zijn gediplomeerde professionals. Zij blijven een loopbaan lang leren van bewoners en klanten, van elkaar, van de samenleving en van andere deskundigen. De meeste professionals zijn geregistreerd in het SKJ of via Registerplein. DOCK ondersteunt voortdurend leren en scholing van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

 • Veiligheid voor iedereen.
  Alleen in een veilige omgeving ontstaat openheid en groei. DOCK waakt voor de veiligheid in gebouwen waar activiteiten plaatsvinden, de veiligheid bij activiteiten buiten, maar ook voor de sociale en psychische veiligheid van mensen.

 • HKZ-certificaat
  De kwaliteit van het werk moet toetsbaar en aantoonbaar zijn. Daarom werken wij volgens landelijke kwaliteitsnormen voor zorg en welzijn, de HKZ-normen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg en Welzijnssector. Organisaties die aan deze normen voldoen, krijgen het HKZ-certificaat. Dit geeft aan dat de organisatie de cliënt centraal stelt, werkt volgens de Plan-Do-Check-Act(PDCA)-cyclus, voortdurend leert en werkt aan de verbetering van de zorg- en dienstverlening. Het HKZ-certificaat wordt voor drie jaar verleend. Elk jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats door middel van een externe audit. Na drie jaar wordt het certificaat – mits aan alle normen is voldaan – verlengd. DOCK heeft in 2009 voor het eerst het HKZ-certificaat behaald. Dit certificaat is verleend door certificerende instelling DNV-GL. DOCK ontwikkelt steeds nieuwe werkwijzen en breidt haar succesvolle dienstverlening uit naar nieuwe locaties en gebieden. In Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Zaanstad is de dienstverlening van DOCK HKZ gecertificeerd. Vanaf september 2017 zijn wij gecertificeerd volgens de nieuwste HKZ-norm 9001:2015.

Keurmerk Rotterdams Jongerenwerk

Vanaf juni 2016 heeft het jongerenwerk van DOCK in Rotterdam het keurmerkcertificaat Rotterdams Jongerenwerk gehaald met een score van 314 punten. Het keurmerk Rotterdams Jongerenwerk is verleend door het NJI.

Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 2017 voldoet DOCK aan het keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de landelijke vakgroep aandachtsfunctionarissen kindermishandeling.