Over ons

DOCK draagt bij aan een dynamische samenleving waarbinnen talenten en kansen van mensen worden benut, waar iedereen perspectieven heeft en bewoners elkaar verder helpen. DOCK ondersteunt mensen in het nemen van initiatieven door contact te leggen tussen bewoners en organisaties in de buurt. Zo brengt DOCK mogelijkheden samen en ontstaat er een samenleving met samenhang waar iedereen bij hoort en aan bijdraagt. Dat is de kracht van wij samen.

Maatschappelijke problematiek vraagt om ondersteuning van sociaal werkers. De positie van het welzijnswerk is deze maatschappelijke trends en ontwikkelingen verbinden met bewoners in de buurt. En andersom. Want wij van DOCK weten heel goed wat buurten nodig hebben. 
In het kort:

 • DOCK is de verbinder in de buurt
  • We staan middenin de samenleving
 • We zijn er altijd, juist op de moeilijke momenten
 • Onze DOCK collega's zijn de haarvaten van de buurt. Doordat wij weten wat er speelt en wat er leeft, vertalen we maatschappelijke ontwikkelingen en verbinden deze met buurtbewoners.
 • Met 747 enthousiaste collega's werken we aan vitale buurten
 • Ruim 2274 vrijwilligers staan klaar om bewoners verder te helpen
 • We werken in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Schiedam en Zaanstad
 • 110

  Buurthuizen
 • 3021

  Actieve vrijwilligers en enthousiaste DOCK’ers
 • 324

  Activiteiten per dag

De diensten van DOCK

Armoede en schulden

Armoede en schulden

DOCK ondersteunt bewoners waar nodig in hun financiële welzijn en alles wat daar van op invloed is zoals inkomen, schulden en baanzekerheid.

Lees meer
(Mentale) Gezondheid

(Mentale) Gezondheid

DOCK ondersteunt bewoners waar nodig in hun levensstijl en de fysieke en mentale gezondheidsproblemen waar zij mee te maken hebben.

Lees meer
Opgroeien en opvoeden

Opgroeien en opvoeden

DOCK ondersteunt kinderen, jongeren en hun ouders waar nodig in de problematiek waar ze mee te maken hebben in het gezin, zoals scheidingen en spanningen in de thuissituatie, op school en/of online.

Lees meer
Eenzaamheid

Eenzaamheid

DOCK ondersteunt bewoners die eenzaamheid en sociaal isolement ervaren door problematiek rondom (of een gemis aan) sociale verbondenheid en betekenisvol contact.

Lees meer
Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie

DOCK ondersteunt bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt die daardoor beperkingen ervaren bij het participeren in de samenleving middels het vinden van vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Lees meer
Sociale Cohesie

Sociale Cohesie

DOCK zet zich samen met bewoners en partners in voor het versterken van de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

Lees meer
Veiligheid

Veiligheid

DOCK zet zich samen met bewoners en partners in voor het vergoten van de veiligheid en het voorkomen of verminderen van criminaliteit, huiselijk geweld en radicalisering in de wijk.

Lees meer
Wonen

Wonen

DOCK zet zich samen met partners in voor de ondersteuning van bewoners met (psycho-)sociale problemen die uitdagingen ervaren in het realiseren van een passende leef- en woonsituatie.

Lees meer

Samenwerkingen waar we trots op zijn

Lief en Leedstraatjes

Een Lief & Leedstraat is een straat met aandacht voor elkaar. Een luisterend oor, maar ook gezelligheid en wat gein. Gangmakers zetten hun buur in het zonnetje en weet wie wel een opsteker kan gebruiken.

Lees meer

Jongerenwerk in School

Jongerenwerk op School is een stedelijke opdracht vanuit de samenwerkende jongerenwerkorganisaties, Samen voor Jongeren Amsterdam. DOCK is actief op 15 middelbare scholen.

Lees meer

Welzijn op Recept Utrecht

Welzijn op Recept is een programma dat bijdraagt aan het verhogen van het welzijn van bewoners die bij de huisarts komen met klachten die niet persé een lichamelijke oorzaak hebben.

Lees meer

Week van het Geluk Schiedam

Ieder jaar in september is de Nederlandse Week tegen eenzaamheid. Tijdens de Week van het Geluk organiseren we activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen.

Lees meer

Kinderwerk Zaanstad

DOCK en basisschool Kleurenpracht hebben we een onderwijsvisie voor de Verlengde Leertijd ontwikkeld. Centraal staat verbreding van kennis van de wereld, verbonden aan taal en rekenen.

Lees meer

Schrijverskamp Rotterdam

Schrijverskamp is een project dat we in Rotterdam hebben opgezet om een nieuw muzikaal ecosysteem te creëren in wijken.

Lees meer

Vreedzame Wijken Utrecht

Dit programma gaat over burgerschap, ofwel kinderen actief leren meedoen in onze democratische samenleving.

Lees meer

Vreedzame Wijk Rotterdam

Kinderen bedenken samen hoe ze de wijk beter kunnen maken.

Lees meer

SK Coaching Zaanstad

DOCK gelooft net als SK Coaching dat sport verbindend werkt. Onze jongerenwerkers werken daarom nauw samen met deze sportieve partij.

Lees meer

PACT Zaanstad

Met meer dan 20 partners werken we aan een goede toekomst voor de nieuwe generatie inwoners van Poelenburg en Peldersveld.

Lees meer

De Herstelacademies in Rotterdam

Heb jij behoefte aan contact met anderen, voelen dat je ergens bij hoort, een luisterend oor, (h)erkenning en begrip? Wees welkom bij de Herstelacademies in Rotterdam.

Lees meer

Samen voor Jongeren Amsterdam

Samen een sterk en toegankelijk jongerenwerk en straathoekwerk bieden.

Lees meer
3
2

Werken bij DOCK

Wat we voor bewoners doen, doen we intern ook. Als professional van DOCK krijg je vertrouwen en ruimte om te doen waar je goed in bent. We zetten onze professionals graag in hun kracht en investeren in hun ontwikkeling. Zowel op individueel- als op teamniveau. Bij DOCK doe je niets alleen want je werkt samen met betrokken collega's maar ook met vrijwilligers, stagiairs en enthousiaste actieve mensen uit de wijk. 

 

Bekijk onze vacatures