Terug

PACT Zaanstad

In 2020 heeft DOCK zich aangesloten bij het PACT (PACT Poelenburg - Peldersveld 2020-2040). In het PACT 2020-2040 staan afspraken die gemaakt zijn door de verschillende partners. Er zijn meer dan twintig netwerkpartners aangesloten bij het PACT, allemaal met hetzelfde doel; ervoor zorgen dat de nieuwe generatie inwoners van Poelenburg en Peldersveld een goede toekomst tegemoet gaat. Hieraan werken we samen met de netwerkpartners en bewoners uit de wijk. Zo investeren we met elkaar om het leven in deze wijken aangenamer te maken.

 

Vanuit het PACT werkt DOCK mee aan doelen zoals; meer bewoners hebben werk, minder kinderen leven in armoede en de inwoners zijn gezonder. Bovendien richt het PACT zich op een veilige en prettige woonomgeving. In de praktijk uit zich dat in verschillende activiteiten in onze buurthuizen zoals; Ouder & Kind Club, huiswerkbegeleiding, buurtmaaltijden, kookclubjes, creatieve middag en meer. De medewerkers van DOCK stimuleren buurtbewoners om ook zelf activiteiten te organiseren. De opbouwwerkers in de wijk ondersteunen daar waar nodig.

 

Binnen het Pact werkt DOCK onder meer samen met; de bibliotheek, de politie, scholen in de buurt, kinderopvangcentra, woningbouwverenigingen, sportbedrijven en de GGD. Samen maken we immers meer mogelijk voor de wijken!