Samenwerken met DOCK

Bij DOCK doen wij niets alleen. In buurten, steden en landelijk zoeken we en werken we met partners die voor bewoners van waarde zijn. Met die partners sluit DOCK een duurzame samenwerking op basis van vertrouwen. We versterken de samenleving door continu verbinding te zoeken met o.a. gemeentes, woningcorporaties, onderwijs, huisartsen, sportclubs, jeugd(gezondheids)zorg, zorgverzekeraars en schulddienstverleners. Zo bouwt DOCK aan inclusieve en veilige wijken. Op deze manier zijn we actief in de gehele keten van het welzijnswerk. We verbinden, signaleren en faciliteren.

Wil je kennismaken?

DOCK legt graag nieuwe verbindingen. We werken in de steden waar we actief zijn veel samen in allianties en partnerschappen, zowel binnen het sociaal domein als domein overstijgend. Wil je kennismaken? Neem contact op met de projectontwikkelaars in één van de steden waar we actief zijn:

Rotterdam

Brenda Flapper: bflapper@dock.nl of +31628357937

Else Geerds: egeerds@dock.nl of +31628754700

Utrecht

Leo Noteborn: lnoteborn@dock.nl of +31639860760

Amsterdam

Sophia Ramjiawan: sramjiawan@dock.nl

Zaanstad

Jacintha Bannenberg: jbannenberg@dock.nl of +31643772277


Landelijke samenwerking

We zijn altijd op zoek naar nieuwe partners waarmee we samen bouwen aan veerkrachtige wijken. We kijken naar trends en ontwikkelingen in de markt en verzilveren die om de beste dienstverlening voor bewoners te ontwikkelen.

 

Voor landelijke samenwerkingen kun je contact opnemen met Marc Ruijs, manager Marktontwikkeling.

Neem contact op via e-mail: mruijs@dock.nl of bel +31659937624.

Samen met DOCK

Als DOCK verbinden we continu. We kunnen dat niet alleen en doen het samen met partners en bewoners. In ons jaarverslag lees je meer over hoe wij samen bouwen aan duurzame veerkrachtige communities, waarin iedereen meedoet en aan bijdraagt.

Samenwerkingen waar we trots op zijn

Lief en Leedstraatjes

Een Lief & Leedstraat is een straat met aandacht voor elkaar. Een luisterend oor, maar ook gezelligheid en wat gein. Gangmakers zetten hun buur in het zonnetje en weet wie wel een opsteker kan gebruiken.

Lees meer

Jongerenwerk in School

Jongerenwerk op School is een stedelijke opdracht vanuit de samenwerkende jongerenwerkorganisaties, Samen voor Jongeren Amsterdam. DOCK is actief op 15 middelbare scholen.

Lees meer

Welzijn op Recept Utrecht

Welzijn op Recept is een programma dat bijdraagt aan het verhogen van het welzijn van bewoners die bij de huisarts komen met klachten die niet persé een lichamelijke oorzaak hebben.

Lees meer

Week van het Geluk Schiedam

Ieder jaar in september is de Nederlandse Week tegen eenzaamheid. Tijdens de Week van het Geluk organiseren we activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen.

Lees meer

Kinderwerk Zaanstad

DOCK en basisschool Kleurenpracht hebben we een onderwijsvisie voor de Verlengde Leertijd ontwikkeld. Centraal staat verbreding van kennis van de wereld, verbonden aan taal en rekenen.

Lees meer

Schrijverskamp Rotterdam

Schrijverskamp is een project dat we in Rotterdam hebben opgezet om een nieuw muzikaal ecosysteem te creëren in wijken.

Lees meer

Vreedzame Wijken Utrecht

Dit programma gaat over burgerschap, ofwel kinderen actief leren meedoen in onze democratische samenleving.

Lees meer

Vreedzame Wijk Rotterdam

Kinderen bedenken samen hoe ze de wijk beter kunnen maken.

Lees meer

SK Coaching Zaanstad

DOCK gelooft net als SK Coaching dat sport verbindend werkt. Onze jongerenwerkers werken daarom nauw samen met deze sportieve partij.

Lees meer

PACT Zaanstad

Met meer dan 20 partners werken we aan een goede toekomst voor de nieuwe generatie inwoners van Poelenburg en Peldersveld.

Lees meer

De Herstelacademies in Rotterdam

Heb jij behoefte aan contact met anderen, voelen dat je ergens bij hoort, een luisterend oor, (h)erkenning en begrip? Wees welkom bij de Herstelacademies in Rotterdam.

Lees meer

Samen voor Jongeren Amsterdam

Samen een sterk en toegankelijk jongerenwerk en straathoekwerk bieden.

Lees meer

Een greep uit onze partners

Image 49
Image 53
Microsoftteams Imagee36e4dcfef2f3988c26b360d230f3937663dd1e441ccd9288eece4629ef5c65c
Microsoftteams Image4ca2cef8e2bca312ac29a8a9c192ab3ed31c219d718107e351af684ca829c19f
Microsoftteams Image738f5d0437b610ee64147e6d378228e2ae9bdfec6c1d4bf9824d0913080360ce
Gro Up
Microsoftteams Imaged7bc2d79add9db21c5c66eba33487ac5e15be14041b327ba0939d110a37045da
Microsoftteams Imageab9f1bc7d99f96a68392285b3e1b3b8e68309051e2487c6a7514c9bd837893a5
Leger Des Heils
Microsoftteams Image89cbd048f1bd561a9f69d62675cdb1b37b9915ee948cc495ad7f0792cd78bf08
Microsoftteams Imagee89f19d74c3ac9cea84e3d4de0b9210a2ee08d90512a7f2af540c444d14d1b25
Logo Sol Dda25e31
Microsoftteams Image1f949c78a60ade118ec185571ecce0d85aa5feeece262a50142ef7e719961b4c
Microsoftteams Imagef22d9593d07bb7ee0c55622f50c4cfbfa4fce6552b6fa651432be2a1cf354195
Pact
Politie