Terug
Rachid el Yakoubi, Caroline Bakker en Serina Aalse voor het Amsterdams Beroepscollege

Jongerenwerk in School

Serina Aalse:                           Jongerenwerker DOCK Amsterdam-Noord

Rachid el Yakoubi:                 Jongerenwerker DOCK Amsterdam-Noord en Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Caroline Bakker:                     Teamleider en veiligheidscoördinator Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht

 

Rachid: ‘Jongerenwerk op School is een stedelijke opdracht vanuit de samenwerkende jongerenwerkorganisaties, Samen voor Jongeren Amsterdam. DOCK is actief op 15 middelbare scholen. De bedoeling van het project is de link maken van scholieren naar jongerenwerk in de wijk. Serina en ik bieden in het kader van dit project ondersteuning aan leerlingen van het Beroepscollege Noorderlicht in Amsterdam-Noord op zaken die niet alleen school gerelateerd zijn. We zijn de oren en ogen in en rondom school, bewaken de sfeer en werken nauw samen met de zorgcoördinator en de veiligheidscoördinator van school.’

 

Serina: ‘Het mooie van dit project is dat wij voor de leerlingen als laagdrempelig voelen.

School is verplicht, bij ons hebben jongeren meer het gevoel dat we gelijkwaardig zijn. Het contact is vrijblijvend, niks moet. We drinken een koffietje, doen een spelletje of lopen een rondje, allemaal heel ongedwongen. Dit resulteert er vaak in dat als we zo’n scholier bereiken, we meer teweeg kunnen brengen.’

 

Caroline: ‘Serina en Rachid vormen voor veel leerlingen de link tussen de school en privé. Zij staan vanuit hun rol dichter bij de leerlingen dan de professionals vanuit school. Door de nauwe samenwerking kunnen we, ieder vanuit onze eigen rol, de jongeren beter begeleiden. Serina en Rachid zijn een kei in het neerzetten van een positieve sfeer. Tijdens een spelletje worden diepe gesprekken gevoerd, bijvoorbeeld over de toekomst.’ 

Quote Serina, Jongerenwerker
"Leerlingen die al met een been buiten staan, willen wij weer binnen krijgen"
~ Serina, Jongerenwerker

Serina: ‘Rachid en ik zijn blij dat de school onze rol zo waardeert. In het begin van dit traject moest de school aan ons wennen, en wij aan hen. Dat is logisch. Daarom zijn we begonnen met het opstellen van een startdocument waarin we vastlegden hoe we gingen samenwerken. Waar gaan we ons op richten? Hoe vaak zijn we er? Wat voor contactmomenten hebben we? Caroline was daarbij, maar ook MT-leden, de zorgcoördinator en de adjunct-directeur. Dat was voor ons de eerste stap in de kennismaking, waar we duidelijk konden maken dat we hetzelfde belang hebben, maar dat op een andere manier invullen.’

 

Rachid: ‘Door vervolgens vaak aanwezig te zijn, goed te communiceren en kleine extra inspanningen te leveren, zoals meegaan op schoolkamp, kregen we nauw contact met de docenten. Inmiddels hebben we echt het gevoel dat we het respect van de docenten hebben. Dat werkt heel prettig.’

 

Caroline: ‘Bovendien heeft het aantoonbaar resultaat. De positieve sfeer binnen school zorgt voor minder problemen, dat is voor iedereen prettig. Leerlingen geven aan dat ze het heel fijn vinden dat Serina en Rachid aanwezig zijn. Doordat we samen een completer beeld van de leerling hebben, neemt de kans op vroegtijdig signaleren van problemen toe.’

 

Serina: ‘Op dat laatste gaan we de komende tijd nog sterker focussen. We willen graag meer betekenen voor de leerlingen die al met een been buiten staan. Die willen wij weer naar binnen krijgen. Hierover heeft DOCK ook gesprekken met Leerplicht van Gemeente Amsterdam, zij hebben namelijk ook een preventieve taak. Ons streven is om jongeren die bekend zijn bij Leerplicht omdat zij niet altijd naar school gaan te koppelen aan het jongerenwerk en waar nodig andersom. Door met veel aandacht en begeleiding voor die leerling het verschil te maken.’