Terug

Meldcode huiselijk geweld

 

Als familieleden of anderen in de huiselijke kring geweld gebruiken, is dat huiselijk geweld. Dat kan lichamelijk, seksueel of psychisch zijn. Helaas komt dit voor.

 

Veel mensen die ermee te maken hebben schamen zich ervoor en vinden het moeilijk om er over te praten. Maar praten is het begin van een oplossing. Voor zowel daders als slachtoffers. Bij DOCK werken sociaal werkers die altijd open staan voor een vertrouwelijk gesprek, zonder te oordelen of veroordelen. Zij helpen om op een veilige manier het geweld te laten stoppen.

 

Als medewerkers van DOCK signalen krijgen van huiselijk geweld, handelen zij volgens de landelijke meldcode huiselijk geweld. Dit houdt in dat ze:
• zorgvuldig de signalen in kaart brengen
• overleg hebben met een collega en eventueel advies vragen bij Veilig Thuis
• in gesprek gaan met het slachtoffer of de dader van huiselijk geweld
• afwegen of er een situatie van huiselijk geweld/kindermishandeling is en of er een vermoeden is van acute of voortdurende onveiligheid
• 2 beslissingen nemen:
1e Bij acute onveiligheid of voortdurende onveiligheid melden bij Veilig thuis
2e Hulp verlenen of organiseren die leidt tot blijvende veiligheid.

 

Meer weten over de meldcode huiselijk geweld?