Terug

SK Coaching Zaanstad

DOCK gelooft net als SK Coaching dat sport verbindend werkt. Onze Jongerenwerkers werken daarom nauw samen met deze sportieve partij!

 

Binnen de activiteiten die aangeboden worden werken jongeren en jeugd actief aan het ontwikkelen van vaardigheden, zoals: samenwerken, omgaan met teleurstellingen en elkaar helpen. Daarnaast wordt er op een speelse manier gewerkt aan het versterken/aanleren van normen en waarden. De begeleiding van de activiteiten ligt in handen van jongeren uit de wijk. Herkenbare gezichten voor inwoners: twee leefwerelden die dicht bij elkaar liggen. Een mooie zet vinden wij. Door structureel en intensief contact te onderhouden met jeugd, jongeren, bewoners en netwerkpartners ontstaat er een vertrouwensband waardoor er steeds meer mogelijk wordt.

 

Ook worden er verschillende activiteiten aangeboden waarbij jongeren in contact komen met bewoners en organisaties die actief zijn in de wijk, waarmee er in de wijk een netwerk gecreëerd wordt. Dit wordt gedaan om de sociale cohesie in de wijk te versterken, zodat men elkaar durft aan te spreken en er een gemoedelijk sfeer heerst en blijft.

 

Onze Jongerenwerkers en SK coaching vind je terug op scholen, sportscholen, pleintjes in de wijken en in onze buurthuizen. Kijk je mee?