Terug
Naïma Toutouh en Petra Glandorff voor CBS Kleurenpracht

Kinderwerk Zaanstad

Naïma Toutouh: Sociaal werker bij DOCK

Petra Glandorff: Directeur basisschool Kleurenpracht in Zaandam

 

Naïma: “In de Zaanse wijken Poelenburg en Peldersveld zijn er meerdere basisscholen met kinderen die extra aandacht behoeven. Problemen die zich voordoen zijn onder meer achterstand in de Nederlandse taal en belemmering in de ontwikkeling van sociale competenties. Daarom heeft de gemeente Zaanstad Verlengde Leertijd geïntroduceerd. Dat is 2,5 uur extra schooltijd per week om de achterstanden op een speelse, plezierige manier in te lopen, naast het reguliere schoolaanbod.”

 

Petra: “Bovenop de ‘standaard’ 2,5 uur Verlengde Leertijd, die opgenomen is in het reguliere aanbod en dus verplicht voor leerlingen in deze wijken, heeft de gemeente extra geld beschikbaar gesteld voor nog eens 2,5 uur extra leertijd per week. Deze extra tijd heeft een niet-verplichtend karakter.

Naïma: “Als Wijkteam hoorden wij dat de middelen beschikbaar zijn, maar dat het, onder andere vanwege personeelstekorten, voor de scholen niet haalbaar was om uit te breiden naar 5 uur per week Verlengde Leertijd. En dat zou jammer zijn, want de kinderen hebben die extra tijd hard nodig. Daarom vroegen wij ons af of het Wijkteam kon ondersteunen door Kinderwerk op de scholen aan te bieden. De gemeente was enthousiast en zo zijn wij van start gegaan met het Kinderwerk op de scholen.”

Quote Petra Glandorff, directeur CBS Kleurenpracht
"DOCK heeft dezelfde drive als wij om kinderen naar een hoger plan te helpen."
~ Petra Glandorff, directeur CBS Kleurenpracht

Petra: “In nauwe samenwerking met DOCK hebben we een onderwijsvisie voor deze Verlengde Leertijd ontwikkeld. Centraal staat verbreding van kennis van de wereld, verbonden aan taal en rekenen. Maar plezier is het belangrijkst. Daarom bieden we de schoolvakken aan in speelse lessen over kunst, sport, koken en creativiteit. Zo leren we kinderen op een ongedwongen manier belangrijke lessen. Neem koken bijvoorbeeld. Daarmee doen ze kennis op over de verschillende landen waar de gerechten vandaan komen, maar leren ze ook ingrediënten afwegen, hoeveelheden berekenen, maatbekers gebruiken en de werking van een gasfornuis kennen. Zo combineer je aardrijkskunde met rekenen, natuurkunde en praktische huishoudelijke vaardigheden.”

 

Naïma: “In het begin van de lessen zie je dat kinderen heel druk zijn, zeker omdat de extra lessen na de gewone schooldag plaatsvinden. Maar naarmate ze langer meedoen en ontdekken dat de lessen vooral leuk zijn, zie je dat de aandacht toeneemt en ze elkaar herinneren aan de afspraken om naar elkaar te luisteren en goed mee te doen. Vanwege het succes van deze laagdrempelige activiteiten organiseren we ze inmiddels niet alleen meer op school, maar ook in het buurthuis. Door zowel ouders als kinderen werd er aangegeven dat daar ook behoefte aan is. We werken in blokken, die we in afstemming met school, ouders en kinderen invullen.”

 

Petra: “Wat wij als fijn ervaren is dat DOCK dezelfde drive heeft als wij om kinderen naar een hoger plan te helpen. We werken continu aan het verbeteren van het programma en staan er echt hetzelfde in. DOCK zit er bovenop, begeleidt het programma goed en screent kritisch wie het aanbod geeft. En dat werkt. Ik merk dat als kinderen activiteiten doen waar ze plezier aan beleven, hun betrokkenheid toeneemt en ze makkelijker leren. Het is lastig om cijfermatig hard te maken dat Verlengde Leertijd werkt, maar als ik zie hoe de kinderen groeien en zich ontwikkelen dan weet ik genoeg om ervan overtuigd te zijn dat we hier samen met DOCK mee door moeten!”