Terug
Welzijn op recept Utrecht

Welzijn op Recept Utrecht

Maartje Kraanen: sociaal makelaar Welzijn op Recept, Utrecht Overvecht

Vincent de Blok: Praktijkondersteuner bij de huisarts, Utrecht Zuilen

 

Maartje: ‘Welzijn op Recept is een programma dat bijdraagt aan het verhogen van het welzijn van bewoners die bij de huisarts komen met klachten die niet persé een lichamelijke oorzaak hebben. In het kader van Welzijn op Recept kunnen huisartsen dergelijke mensen doorverwijzen naar het welzijnswerk. Het is dus echt een samenwerking tussen zorg en welzijn. Er ligt een receptblok bij de huisarts op het bureau met mijn naam en nummer erop. Die huisarts kan aanvinken wat er voor deze persoon nodig is, bijvoorbeeld mensen ontmoeten, meer bewegen, dat soort dingen. In principe belt die persoon mij zelf, maar als hij of zij het lastig vindt kan het ook zijn dat de huisarts contact met mij opneemt en ik proactief die persoon ga bellen.’

 

Vincent: ‘Op onze huisartsenpraktijk zijn wij heel blij met Welzijn op Recept, we zijn er erg mee geholpen. Met name ouderen komen vaak bij ons met serieuze klachten, die echter buiten het medische domein liggen. Dan gaat het bijvoorbeeld over eenzaamheid, verveling of armoede. Problemen die niet met een pilletje of een behandeling op te lossen zijn. Voor die mensen is Welzijn op Recept een perfecte oplossing.’

Quote Maartje Kraanen, sociaal makelaar DOCK Utredht
"Welzijn op Recept betekent dat er nauw wordt samengewerkt met de zorg om het welzijn te verhogen. Dat is maatwerk en is goud waard!"
~ Maartje Kraanen, sociaal makelaar DOCK Utredht

Maartje: ‘Het traject begint met een huisbezoek. Ik ga langs om hun verhaal te horen. Waar zit het probleem? Dan ga ik proberen te ontdekken wat diegene leuk vindt of wil, en vervolgens kijk ik of ik die persoon naar een activiteit kan begeleiden. Bijvoorbeeld een kaartavond, yoga, bridge, knutselen, wat dan ook. Vaak ga ik de eerste keren mee en doe ik mee. Dat werkt om de drempel te verlagen en om vertrouwen te wekken.’

 

Vincent: ‘Ik zie de sociaal makelaar van DOCK echt als een collega. Wij hebben dan ook geregeld contact met elkaar. Ik promoot dat heel erg naar mijn collega’s in de stad. Ik leg steeds weer de nadruk op het onderhouden van ons netwerk van sociaal- en bewegingsmakelaars. Hoe beter dat is, hoe makkelijker aanmeldingen komen en hoe beter wij kunnen helpen. Sociaal makelaars zijn zich daar denk ik bewust van, maar regelmatig contact is niet geformaliseerd. Dat zou beter kunnen.’

 

Maartje: ‘Iedere vier tot zes weken ben ik bij een overleg op de huisartsenpraktijken. De structurele overleggen dragen bij om korte lijnen met de huisartsenprakijken te houden en dat is voor beide partijen belangrijk.’

 

Vincent de Blok, praktijkondersteuner huisarts Utrecht Zuilen
Vincent de Blok, praktijkondersteuner huisarts Utrecht Zuilen

Vincent: ‘Zeker omdat er zoveel mooie dingen ontstaat door Welzijn op Recept. Zo had ik hier een vrouw met last van somberheid en paniek. Na wat doorvragen bleek dat haar man binnenkort met pensioen ging en dat zij bang was dat hij haar tijd zou claimen en het systeem in hun huishouden overhoop zou gooien. Ik heb hen doorverwezen naar Welzijn op Recept en zij hebben haar man aan een leuk vrijwilligersbaantje geholpen. Zo voelt hij zich nog iedere dag nuttig en ervaart zij thuis geen last van haar man. Klassiek gevalletje win-win.’

 

Maartje: ‘Een mooi voorbeeld, omdat het aantoont dat Welzijn op Recept niet volgens een vast stramien werkt. Zo hebben wij bijvoorbeeld in Overvecht onlangs een ouderencafé opgericht voor eenzame ouderen. In plaats van dat wij om de twee, drie weken iedereen opzoeken, komen ouderen in de wijk nu iedere maandag naar het buurtcentrum. Ze komen dus het huis uit, ontmoeten andere mensen en hebben weer het gevoel ergens bij te horen. Dat is goud waard!’