Digitaal Buurtcentrum ROSA benoemd als Koploper Sociaal Werk en Anders werken

Digitaal Buurtcentrum ROSA benoemd als Koploper Sociaal Werk en Anders werken

 

Actie Koploper is een initiatief van Actie Leer Netwerk van het ministerie van VWS. Zij brengen Initiatieven die inspireren en een waardevolle bijdrage leveren aan actuele arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn onder de aandacht. De beste oplossingen vind je in het werkveld! Het digitale buurtcentrum Rosa is nu ook Koploper Sociaal Werk en Anders werken. 

 

Op 12 oktober 2023 vond de lancering van het digitaal buurtcentrum Rosa plaats. Onder grote belangstelling “praette onze Utregter Koos Marsman alles an mekaor” Naast bewoners waren er vele netwerkpartners aanwezig. Projectleider en collega Clemens Streng, wijkwethouder Linda Voortman en Berny de Vries van Wijkconnect gaven een korte presentatie over de mogelijkheden.

 

Projectleider "Digitaal Buurtcentrum DOCK" Clemens Streng 

"Bewoners hebben allerlei redenen waardoor zij niet fysiek bij het buurtcentrum komen. Soms is het een mentale drempel die bijvoorbeeld gaat over hun problemen of bijkomende schaamte maar soms ook omdat het fysiek een uitdaging is. Met het online buurtcentrum verkleinen we de drempel, vergroten wij het bereik van DOCK en hiermee de leefwereld van onze buurtbewoners". 

 

Breng een bezoekje aan het digitale Buurtcentrum Rosa door op de afbeelding te klikken. 

 

 

Meer lezen?

 Koploper Sociaal Werk en Anders werken; Actie Netwerk leren

 

  Sociaal Werk Nederland; DOCK en Wijkconnect lanceren eerste digitale buurtcentrum Rosa

 

 

Samen met!