DOCK Amsterdam versterkt het jongerenwerk met vakinhoudelijk werkbegeleiders

DOCK Amsterdam versterkt het jongerenwerk met vakinhoudelijk werkbegeleiders

In een tijd waarin het jongerenwerk steeds verandert, actualiteiten zich snel opvolgen en de eisen aan professioneel jongerenwerk veranderen, implementeert DOCK Amsterdam een nieuwe rol: vakinhoudelijk werkbegeleider voor het jongerenwerk. Deze nieuwe functie sluit goed aan bij de visie van de wethouder jongerenwerk Sofyan Mbarki, de toekomstige Amsterdamse Jongerenwerk Academie (AJA) en de nieuwe opdracht voor de sociale basis tussen 2025 en 2031. DOCK-collega Mehdi, vakwerkbegeleider jongerenwerk Amsterdam Noord, vertelt over zijn nieuwe rol.

 

“Binnen het jongerenwerk verandert er veel in korte tijd. We willen graag onze jongerenwerkers hierin goed ondersteunen en bekijken op wat voor manier zij hun talenten en krachten kunnen inzetten in deze veranderende omgeving. In mijn nieuwe rol komt de focus echt te liggen op het ‘on-the-job’ coachen van nieuwe en ervaren jongerenwerkers. Het ‘leren werken’ bij echt nieuwe jongerenwerkers en bij ervaren jongerenwerkers kijken hoe zij meer zouden kunnen groeien en hun eigen doelen kunnen behalen.”

Werken volgens methodieken en nieuwe ontwikkelingen

“Jongerenwerkers moeten zichzelf blijven ontwikkelen en de nieuwe methodieken eigen maken. De leefwereld van jongeren is namelijk heel dynamisch en staat nooit stil. Het is aan mij om hen hierin te motiveren, te informeren over alles wat er al is aan kennis en te trainen. De kern van de functie draait écht om het begeleiden, het ondersteunen en ontwikkelen van jongerenwerkers. De focus ligt op het creëren van vakmanschap door middel van coaching, het bespreken van casussen, deelname aan teamvergaderingen en samen aan de slag gaan met jongeren. Hierdoor blijven onze jongerenwerkers groeien en werken we samen aan vakmanschap.


“Ieder stadsdeel waar DOCK het jongerenwerk doet heeft een eigen werkbegeleider. We zijn net gestart. Een eerste ontwikkeling is bijvoorbeeld het jongerenwerk meenemen in de Asset Based Community Building (ABCD) methode, zodat we jongeren meer in de context van hun leefomgeving zien. Maar ook komt er meer aandacht voor het werken met ‘moeilijke’ en specifieke doelgroepen: jongeren met autisme, ADHD of bijvoorbeeld LVB. Het is aan ons werkbegeleiders om meer casussen stads breed met elkaar te delen, ervaringen te wisselen en van elkaar te leren en zo het jongerenwerk kwalitatief en professioneel te laten groeien. Samen werken we aan een nieuw keurmerk, een nieuwe standaard voor het jongerenwerk, dat is mijn ambitie voor komende jaren”, aldus Mehdi.