Godfried Lambriex wordt eerste bestuurder van VanHier Haarlem

Godfried Lambriex wordt eerste bestuurder van VanHier Haarlem

De coöperatie VanHier Haarlem start op 1 januari 2023. DOCK is daar als medeoprichter en lid van de coöperatie heel blij mee. Het is voor DOCK een belangrijke en innovatieve stap in ons mooie werk als welzijnsaanbieder. We zijn extra trots om te melden dat Godfried Lambriex is benoemd tot bestuurder van VanHier Haarlem als eerste lid van een tweehoofdig collegiaal bestuur.

 

Godfried Lambriex heeft een essentiële bijdrage geleverd aan de gunning van de opdracht en de totstandkoming van coöperatie. Hij zal als bestuurder met zijn kwaliteiten een belangrijke impuls blijven geven aan VanHier Haarlem en aan de doorontwikkeling van het sociaal domein in Haarlem. Wij feliciteren Godfried Lambriex van harte met deze mooie stap. De benoeming van Godfried Lambriex maakt dat wij vol vertrouwen uitzien naar de toekomstige samenwerking tussen VanHier Haarlem en DOCK. We verwachten dat ons lidmaatschap van de coöperatie voor alle partners veel voordelen zal opleveren.

Godfried Lambriex is de afgelopen 6 jaar van grote betekenis geweest voor zowel de opbouw en invulling van het sociaal werk in Amsterdam, Zaanstad en Haarlem als voor de DOCK-brede ontwikkeling. Wij zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor DOCK heeft betekend en wensen hem veel succes bij VanHier Haarlem. We zijn inmiddels gestart met de werving van een opvolger als directeur Dienstverlening en hopen die zo snel mogelijk te kunnen benoemen.

Over VanHier Haarlem en de nieuwe opdracht ‘Gewoon in de wijk’

VanHier Haarlem is een coöperatie bestaande uit de organisaties DOCK Haarlem, Haarlem Effect, perMens, Stichting Ontmoeting, Zorgbalans en het Leger des Heils. VanHier Haarlem voert de komende jaren in opdracht van de gemeente Haarlem de zorg- en welzijnsopdracht ‘’Gewoon in de Wijk’’ uit. De integrale opdracht bestaat uit 3 onderdelen: de Sociale Basis, het Sociaal Wijkteam en Aanvullende Ondersteuning. Meer informatie over VanHier Haarlem is te vinden op: https://www.vanhierhaarlem.nl/