Hoe jongeren hun talenten ontdekken

Hoe jongeren hun talenten ontdekken

De talenten van jongeren worden nog niet altijd voldoende benut. Zaterdag 15 juli was het Wereld Jonge Talentendag, een mooi moment om stil te staan bij de talenten van jongeren.

 

Jongerenwerkers bij DOCK richten zich op verschillende leeftijdsgroepen waarbij een van de doelen is om samen met jongeren uit de buurt te ontdekken waar interesses en talenten liggen. Donovan en Anthony, jongerenwerkers bij DOCK Zaanstad, vertellen over hoe muziek ingezet wordt waarbij zij jongeren; coachen, aanmoedigen, en advies geven. 

 

Van praktijk naar performance 

Donovan: “In april zijn we met twintig Zaanse jongeren tussen de 16 en 19 jaar een muziekproject gestart. Het project is in samenwerking met de jongeren bedacht en opgezet, en draagt bij om een stapje te zetten richting professionalisering. Jongeren die serieus verder willen binnen de muziekindustrie bieden wij een kans om zich verder te ontwikkelen. Het streven is dat de jongeren na het project zelf hun carrière kunnen voortzetten. Wat opvalt is dat jongeren het leuk vinden om vrijblijvend muziek te maken, terwijl er soms veel meer in zit. Om door te pakken ontbreekt vaak kennis, daadwerkelijke vervolgstappen zetten blijft dan uit. 

 

Tijdens een traject van 10 weken begeleiden wij samen met Kalibwoy, een Nederlandse rapper en zanger, jongeren bij; schrijven, beats maken, stageperformance en een clip opnemen. Het uiteindelijke product presenteren de jongeren in de vorm van een optreden aan publiek. Achteraf evalueren we hierover.’’

 

Andere toon

Anthony: “Muziek maken is heel actueel onder jongeren. In onze groep zie ik jongeren met potentie, dit wil ik samen met hen verder onderzoeken en meer naar buiten brengen, in de zin van: laat zien wat je in huis hebt.

 

Veel jongeren richten zich op ‘drillrap’, een genre die niet per se een positief imago heeft. Bij drillrap gaat het vaak over problemen en het harde leven op straat. Donovan en ik zeggen niet tegen de jongeren dat drillrap niet mag, maar we proberen wel te sturen. We zien nu al dat de teksten inhoudelijk veranderen. Zo kwam een jongere laatst met een lovesong voorbij. Ik vind dit toch mooi om te zien.’’

 

Positieve vibe

Donovan en Anthony: ‘’Dit project is een middel waarbij we jongeren anders leren denken, waarbij hun woordenschat vergroot wordt en zelfvertrouwen groeit. We zien dat het een goede zet is dat Kalibwoy onderdeel is van het project. Op het moment dat Kalibwoy een compliment geeft zie je dat dit iets doet met een jongere. Dit positieve gevoel heeft effect op langere termijn. Huiswerkopdrachten worden bijvoorbeeld eerder opgepakt en er ontstaat een gevoel van verantwoordelijkheid. Het blijft natuurlijk niet altijd vanzelf goed gaan, soms moeten we de motivatie even een boost geven en dan zijn we er weer.’’

 

Bewustwording

Donovan en Anthony: ‘’De muziekindustrie kent niet alleen mooie kanten, het is belangrijk dat ook de mindere kanten belicht worden. Hoe voelt het bijvoorbeeld als je onder druk werkt en hoe ga je hiermee om? We geven daarom ook informatie over hoe je een manager of booking agency kunt worden. Ook onderwerpen als BumaStemra en Sena komen aan bod, dit zijn partijen die de rechten van muzikanten en producenten regelen.

 

Het muziekproject biedt mogelijkheden om samen te werken met professionals die jongeren kunnen ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkelpunten en dromen. Klaarstomen voor het echte werk, dat is waar het om draait!’’