Jongerenwerk in school vanuit Samen voor Jongeren Amsterdam

Jongerenwerk in school vanuit Samen voor Jongeren Amsterdam

“Krachtig, verbindend en inspirerend.” Zo reflecteert een aantal gasten op de bijeenkomst Jongerenwerk in School. Op 16 februari 2023 kwamen ruim 70 mensen uit het onderwijs, jongerenwerk, gemeentes, ministeries, onderzoeks- en kenniscentra samen op het IJburg College in Amsterdam. Ze bespraken de tussenstand na twee jaar Jongerenwerk in school. In Amsterdam doen inmiddels bijna 40 scholen mee: van regulier tot speciaal voorgezet onderwijs en enkele mbo’s. Deelnemers gingen in groepen uiteen om sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van jongerenwerk in school in kaart te brengen. Lees hier het verslag van de bijeenkomst. We nemen 7 belangrijke aspecten mee naar de toekomst, waaronder het volgende: 

 

Verbinding leefwerelden rondom jongeren - Er wordt veel waarde gehecht aan het verbinden van de leefwerelden van jongeren. Dit helpt jongeren betekenis geven en het begrijpen van de wereld om hen heen. Volwassenen leren via het jongerenwerk de leefwereld van jongeren beter begrijpen. Jongerenwerk in school speelt hierin een cruciale rol.

 

Meet- en monitoronderzoek jongerenwerk in school 2020-2022

Onderzoekers van lectoraat Youth Spot, van de Hogeschool van Amsterdam, hebben twee jaar lang 20 scholen gevolgd in opdracht van Samen voor Jongeren Amsterdam.  Benieuwd naar de resultaten? Lees hier het onderzoek.