Juli Nieuws Welkomhuis: Kennismakingsdag & inloop taalvragen

Juli Nieuws Welkomhuis: Kennismakingsdag & inloop taalvragen

Het Welkomhuis is een veilige én bruisende plek waar inburgeraars activiteiten en voorlichtingen volgen, terecht kunnen met vragen, de Nederlandse taal kunnen oefenen, een luisterend oor vinden én waar ze Utrechters en andere inburgeraars kunnen ontmoeten voor een praatje.

 

Kennismakingsdag Welkomhuis 
Op donderdag 11 juli zal de allereerste Kennismakingsdag plaatsvinden in het Welkomhuis. Een
startbijeenkomst waarbij nieuwe inburgeraars, uitgenodigd door de gemeente, op een laagdrempelige manier kennismaken met het Welkomhuis; de locatie en activiteiten, maar bovenal met de in het Welkomhuis aanwezige partijen en hun aanbod. Zo weten inburgeraars direct waar ze terecht kunnen voor vragen en aanbod tijdens de rest van het inburgeringsproces.
Naast informatie zal ook gezelligheid en creativiteit centraal staan tijdens deze ochtend, tijdens de
lunch zullen ook de Afrika Safari Wijkjam en Soep uit iedere hoek plaatsvinden.
De Kennismakingsdag vindt plaats van 10.00 – 13.00 uur. Nieuwe inburgeraars zullen worden
uitgenodigd door de gemeente.

 

Taalcafé krijgt uitbreiding met Inloop voor taalvragen
De Taalcafés op woensdag en vrijdag, toegankelijk voor deelnemers tot B1 taalniveau, hebben een
wekelijks wisselend programma begeleid door Claudia of Richard. Gezien er op dat tijdstip
onvoldoende tijd is om op individuele vragen in te gaan, zijn we nu ook gestart met de Inloop voor
taalvragen. Deze inloop vindt plaats ná de Taalcafés op de woensdag en vrijdag.
De inloop voor taalvragen is op woensdag van 15.00-16.00 en van vrijdag van 13.00-14.00 uur.
Deelname aan de Taalcafés en de Inloop voor taalvragen is gratis, vooraf aanmelden niet nodig

 

Verder lezen in de nieuwsbrief van juli. 

Nieuwsbrief Juli