Kick-off van de Kerngroep Jongeren van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West

Kick-off van de Kerngroep Jongeren van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West

Jongeren uit Nieuw-West in Amsterdam waren uitgenodigd om samen met verschillende partijen uit het Nationaal Programma Samen Nieuw-West projecten te bedenken en uit te voeren om de toekomst voor de jeugd in Nieuw-West te verbeteren.

 

Op maandag 19 maart kwamen diverse, enthousiaste jongeren uit alle wijken van Nieuw-West voor de eerste keer bijeen voor de Kerngroep Jongeren van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West (NPSNW) in de Village. Deze bijeenkomst stond in het teken van kennismaken en verwelkomen van de kerngroep door de stadsdeelvoorzitter en een aantal stadsdeelcommissieleden.

 

Na een uitleg van het programma, hebben de jongeren met elkaar en met de aanwezige begeleiding kennisgemaakt. Daarna zijn de jongeren met elkaar en met de begeleiders in gesprek gegaan over wat zij belangrijk vinden om met de stadsdeelvoorzitter en commissieleden te bespreken.

 

Later op de avond kwamen ook de stadsdeelvoorzitter Emre Ünver, stadsdeelcommissielid Anouar Yacoubi en Ivar Schreurs, Programmering de Village voor stadsdeel Nieuw-West. In drie rondes hebben de jongeren met de drie heren gesproken over zaken die hen interesseren en waar zij zich zorgen over maken. Onze indruk is dat zij erg blij waren deze groep jongeren te ontmoeten en te spreken. De bijeenkomst is leuk afgesloten met een iftar.

 

Deze enthousiaste jongeren worden opgeleid om de haarvaten te vormen naar andere verschillende, formele en informele, groepen jongeren in Nieuw-West. Het doel is om de bestaande vertegenwoordiging nog meer te benutten. De jongeren kunnen in de werkgroepen van het NPSNW meedenken en meebeslissen. De kerngroep zal samen met de werkgroep concrete acties uitvoeren en wordt daarbij ondersteund door jongerenwerkers in de wijk.