Lancering Digitaal Buurtcentrum Rosa

Lancering Digitaal Buurtcentrum Rosa

Lancering online buurtcentrum Rosa in Utrecht


Utrecht: Welzijnsorganisatie DOCK lanceert op 12 oktober het eerste online buurtcentrum in Lombok aan de Malakkastraat in Utrecht. Een initiatief tot stand gekomen in samenwerking met bewoners. Hiermee creëren we nog meer verbinding in de wijk en maken we de leefwereld van de buurtbewoner groter.


‘Bewoners hebben allerlei redenen waardoor zij niet fysiek bij het buurtcentrum komen. Soms is het een mentale drempel die bijvoorbeeld gaat over hun problemen of bijkomende schaamte maar soms ook omdat het fysiek een uitdaging is.

 

Met het online buurtcentrum verkleinen we de drempel, vergroten wij het bereik van DOCK en hiermee de leefwereld van onze buurtbewoner,’ aldus Clemens Streng, projectleider van het digitale buurthuis. De digitalisering van de samenleving heeft zijn weerslag op iedereen en daarmee ook op ons werk in de buurten. Het past bij een ambitieuze en toonaangevende organisatie als DOCK om digitalisering te omarmen in haar reguliere dienstverlening.


Met deze digitale ontwikkeling zet DOCK in op het nog beter bereiken van de huidige doelgroepen, het bereiken van nieuwe doelgroepen en het vergroten van online zichtbaarheid. DOCK faciliteert hiermee een online netwerk voor buurtbewoners, medewerkers van DOCK, opdrachtgevers en samenwerkend partners. Ook zien we met deze ontwikkeling kansen voor de professionele doorontwikkeling van onze sociaal werkers. Zo kan dit online kanaal ingezet worden als middel voor regulier sociaal werk.


Het online buurtcentrum moet zoveel mogelijk aansluiten bij het fysieke buurtcentrum Rosa. De huiskamer van de buurt, de plek waar buurtbewoners elkaar vinden en waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Een herkenbare plek voor buurtbewoners doordat dezelfde sfeer wordt neergezet als op de fysieke locatie, dezelfde activiteiten worden aangeboden, dezelfde gezichten achter DOCK en samenwerkend partners bereikbaar zijn, maar dan digitaal.

 

Onder begeleiding van ons aller Utregse Koos Marsman lanceren we op 12 oktober feestelijk het online buurtcentrum samen met onze buurtbewoners en partners. -

 

Wil je meer weten? Neem contact op met Clemens Streng, cstreng@dock.nl | 0659928950