Mannenkracht is voor alle mannen!

Mannenkracht is voor alle mannen!

Vandaag is het internationale Mannendag. Een mooie gelegenheid om ‘Mannenkracht’ onder de aandacht te brengen.

In 2021 is het traject Mannenkracht van start gegaan in wijkcentrum de Zuidhoek. Wegens succes is er dit jaar een tweede groep samengesteld in wijkcentrum de Poelenburcht. Participatiemedewerkers Ivar en Marcel zijn de gezichten achter Mannenkracht en begeleiden tijdens een traject van 12 weken een groep mannen en stomen hen klaar voor de toekomst. Aan de hand van verschillende thema’s worden onderwerpen besproken en verder uitgelicht. Dit biedt de mannen handvatten om met bepaalde situaties om te gaan, of anders tegen dingen aan te kijken. Er wordt vooral gericht op: eigen mogelijkheden ontdekken. Het doel is om mannen te motiveren om weer aan het werk te gaan of door te laten stromen naar een ander traject. Dit kan bijvoorbeeld betaald werk zijn of vrijwilligerswerk. Bij het Sociaal Wijkteam zijn ook mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen: de Onderhoudsploeg en de Keuken in wijkcentrum de Poelenburcht zijn goede voorbeelden waar men terecht kan.

 

Ivar (rechts op de foto) vertelt over Mannenkracht:
“Mannenkracht is ontstaan omdat activiteiten voor mannen schaars zijn. Samen met mijn collega Marcel (links op de foto) ben ik Mannenkracht gestart. We zagen dat bij veel mannen in onze caseload zingeving en een doel in het leven ontbrak. Door in gesprek te gaan met de mannen kom je erachter hoe iemand echt in het leven staat en waar behoeftes liggen. Aan de hand daarvan hebben we thema’s opgesteld die de leidraad vormen voor ons programma. Marcel en ik merken dat Mannenkracht heel waardevol is omdat wij de mannen ertoe kunnen zetten om weer zingeving te vinden. Zij maken uiteindelijk zelf het verschil in hun eigen leven, maar hebben vaak net dat ene zetje nodig om daadwerkelijke stappen te zetten. Het leuke van Mannenkracht vind ik dat we mannen van verschillende leeftijden ontvangen en zien dat zij allemaal op zoek zijn naar hetzelfde: een doel in het leven hebben.

Tijdens het laatste traject deden zes mannen mee. Alle zes de mannen hebben op hun eigen manier iets in het leven gevonden waar zij blij van worden. Een aantal van hen wordt verder ondersteund door het Sociaal Wijkteam of een netwerkpartner, of zijn doorgestroomd naar een ander voorliggend aanbod. Een mooi voorbeeld vind ik dat één van de mannen via Marcel vrijwilligerswerk heeft gevonden bij Poelenburg Beach, en hij is nu ook verantwoordelijk voor het soepuurtje in wijkcentrum de Zuidhoek. Dit is wat je het liefst ziet gebeuren!’’

 

Mannenkracht is altijd op zoek naar gastsprekers die meer kunnen vertellen over: mentale en fysieke gezondheid, werken en solliciteren of een ander thema die de mannen verder op weg helpt.

Heb je interesse om een keer aan te schuiven als gastspreker? Neem contact op met Ivar (i.paternostre@swt.zaanstad.nl)

Thema’s die aan bod komen tijdens Mannenkracht:

-Solliciteren.
-Mannelijkheid.
-Sociaal netwerk.
-Gezonde voeding.
-Geld en geldzorgen.
-Lichamelijke en mentale gezondheid.
-Dromen en wensen voor de toekomst.
-Rouw en verlies (verlies van een baan, achterliggende trauma’s, wat heb je achtergelaten?).