Sportkunde studenten brengen samen met DOCK’ers wijkbewoners in Zaanstad in beweging

Sportkunde studenten brengen samen met DOCK’ers wijkbewoners in Zaanstad in beweging

Sinds november 2023 sluiten er 50 StiPP Sportkunde studenten (StiPP: Studenten in Poelenburg en Peldersveld) aan bij sporttrajecten van team participatie van DOCK in de wijken. Hierdoor dragen ze niet alleen bij aan de gezondheid en welzijn van bewoners, maar gaan ze ook aan de slag met interventie ontwikkeling op het gebied van leefstijl.

 

StiPP is een living lab in een samenwerking tussen gemeente Zaanstad, Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland Haarlem. Studenten, onderzoekers en docenten van de HvA en Inholland werken samen met bewoners en professionals aan oplossingen voor lokale en maatschappelijke vraagstukken uit de wijken Poelenburg en Peldersveld. Inholland Haarlem Sportkunde kwam in contact met DOCK-medewerker Esther van team participatie en zo is de opdracht en samenwerking ontstaan.

 

Tot en met eind januari zijn de 50 studenten op woensdag in wijkcentrum de Poelenburcht te vinden. Inholland Haarlem Sportkunde kwam in contact met Esther van team participatie en zo is de opdracht en samenwerking ontstaan.

 

Esther: “Ons team was meteen enthousiast. Samenwerkingen met externe partijen moedigen wij alleen maar aan. Dat het nu met sportkunde studenten is vinden we extra leuk. Het is iets nieuws en de samenwerking is erg goed. Wijkbewoners motiveren om gezond te worden en te blijven en daarnaast te ontdekken wat daarvoor nodig is, blijft een belangrijk onderwerp. Dat de sportkunde studenten binnen het participatieteam met ons hierin een rol willen spelen en tot een implementatieplan komen, is heel waardevol. Met hun input hopen we meer wijkbewoners te bereiken en nog meer aan te sluiten op de individuele wensen.''

 

De studenten zijn gestart met aansluiten bij bestaande sporttrajecten van team participatie. Hierbij kun je denken aan; FIT, Sporten, Bewegen Werkt en de wandelgroep. Elke woensdag sluit een deel van de studenten aan om in contact te komen met de doelgroep en stellen zij bijvoorbeeld de vraag: wat motiveert jou om te sporten? Daarnaast gaan ze in gesprek met medewerker Humeyra (sociaal werker) over FIT. Samen bespreken ze wat de bewoners, die deelnemen, nodig hebben om te starten met bewegen. Gezien de lichamelijke klachten is het belangrijk dat zij met de doelgroep (participanten) zelf in gesprek gaan.

Participatiemedewerker Esther

 

Humeyra (sociaal werker): ‘’Twee StiPP studenten Sportkunde hebben meegekeken met FIT en hebben uitleg gegeven over het belang van bewegen. Daarna hebben we gezamenlijk oefeningen gedaan, zittend op een stoel. De twee studenten hebben de zit- oefeningen verder uitgewerkt en wij gaan voortaan aan het einde van de les als afsluiting de zit-oefeningen doen. Zowel voor de participanten en studenten was het erg leuk en leerzaam!

 

Het mooie aan dit traject is dat de studenten hun onderwijs in de wijk volgen. Omdat zij zich inzetten voor maatschappelijke vraagstukken bevinden zij zich meteen in het werkveld, en dus tussen de wijkbewoners. Voor en met bewoners, samenwerkingspartners en docenten. Samen werken en samen leren. Dat is waar het om draait deze periode.’’

 

Docent Margot van InHolland Haarlem geeft wekelijks les over leefstijl, dit gebeurt in wijkcentrum de Poelenburcht. Daarna gaan de studenten aan de slag voor hun opdrachtgever, dat is onder andere het participatieteam. Het doel van dit hele traject is: meekijken, meedraaien, ervaren, wensen verzamelen en vervolgens aan de slag met interventie ontwikkeling op het gebied van leefstijl. Allerlei kennis en ervaringen worden opgedaan in de samenwerkingen, door zowel studenten als partners en deelnemers aan de activiteiten. Iedereen is een schakel en draagt een steentje bij om zo goed mogelijk aan te sluiten bij hetgeen wat de bewoner uiteindelijk nodig heeft.

 

Margot: ''Als je een gezondheidsinnovatie wilt ontwikkelen met en voor je doelgroep, dan kan dat alleen maar in de wijk zelf!”

 

Sportkunde student: “Het is een echte opdracht, we weten nu voor wie we het doen."