Vernieuwd Welkomhuis Utrecht biedt nog meer plek aan inburgeraars

Vernieuwd Welkomhuis Utrecht biedt nog meer plek aan inburgeraars

Het vernieuwde Welkomhuis aan de Grebbeberglaan 3A is op 19 januari 2024 feestelijk geopend. Het Welkomhuis biedt een plek voor inburgeraars om elkaar en andere Utrechters te ontmoeten. Inburgeraars krijgen er begeleiding en ondersteuning bij hun inburgering, volgen er taalles en kunnen er vragen stellen over werk, participatie en (mentale) gezondheid. In het vernieuwde Welkomhuis kunnen jaarlijks meer mensen starten met hun inburgering, op een centralere plek in de stad.

 

Thuis in Utrecht

Het concept van het Welkomhuis is in 2020 geïnitieerd door de toenmalige Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen, nu Staatsecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wethouder Rachel Streefland (Asiel): “We kunnen in het vernieuwde Welkomhuis meer mensen ontvangen, begeleiden en doorverwijzen naar de beste plek voor ondersteuning. In het Welkomhuis krijgen de inburgeraars begeleiding, kunnen ze trainingen volgen en deelnemen aan verschillende activiteiten. Passend bij hun interesses en aansluitend op het verder vormgeven van hun toekomst, waar die ook is. Ze ontmoeten er andere inburgeraars en andere Utrechters met als doel zich echt thuis te voelen in onze stad.”

 

Opening

Onder toeziend oog van staatssecretaris van Ooijen, wethouder Streefland en 150 inburgeraars, professionals, partners en omwonenden werd het vernieuwde Welkomhuis geopend. Tijdens de opening waren er diverse activiteiten te volgen, zoals een taalworkshop, een workshop van Inburgering030 en ervaringsverhalen van oud-inburgeraars. De aanwezigen konden ook kennismaken met het Zorgcafé en de Werkwinkel.

 

Ondersteuning

DOCK coördineert het Welkomhuis en de medewerkers en vrijwilligers ondersteunen de mensen in het nemen van initiatieven. Inburgering030 begeleidt in het Welkomhuis de inburgeraars tijdens hun inburgering. Dit is een samenwerking tussen Vluchtelingenwerk, buurtteams en gemeente Utrecht. Andere partners zijn onder andere taalschool Sagènn en Dokters van de Wereld. De openingstijden van het Welkomhuis zijn op de werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. De inburgeraars kunnen ook terecht bij het Zorgcafé in het Welkomhuis voor vragen over hun gezondheid of de gezondheidszorg in Nederland. Hier zijn ze welkom op maandag van 12.30 uur tot 16.30 uur en donderdag van 10.30 uur tot 12.30 uur. Het Zorgcafé van de Dokters van de Wereld is een van de voorbeelden van de initiatieven in het Welkomhuis. De komende tijd wordt het aanbod uitgebreid.

(Foto en tekst @gemeenteUtrecht)