Voorlichting over online weerbaarheid voor basisschoolleerlingen Amsterdam West

Voorlichting over online weerbaarheid voor basisschoolleerlingen Amsterdam West

Op dinsdag 23 april kregen de leerlingen van de twee groepen 8 van Daltonschool De Waterkant voorlichting over online weerbaarheid. Wat weten onze kinderen van de eventuele gevaren online en hoe kunnen zij handelen als ze door een vreemde benaderd worden? Wat kun je beter niet delen via jouw mobiel en wat is cyberpesten? Wat is strafbaar en hoe kun je melden wat jou online is overkomen? De kinderen hebben veel geleerd en verder was het natuurlijk ook leuk om aan de politie vragen te kunnen stellen over hun werk!

Deze voorlichting is een samenwerking tussen Politie, DOCK Jongerenwerk en Vreedzaam West en wordt georganiseerd in het kader van burgerschapsonderwijs en verbinding naar de wijk. ASV Bilderdijkpark stelde hun ruimte open om de voorlichting te kunnen geven. De groepen 6, 7 en 8 van de Brede School Annie M.G. Schmidt gingen onlangs al voor. Ook interesse in deze voorlichting? Neem contact op met de aanjager Vreedzaam in jouw wijk!