Wijkkinderraad Leidsche Rijn 2024 gestart

Wijkkinderraad Leidsche Rijn 2024 gestart

Laten we Leidsche Rijn nog een stukje mooier maken

De wijkkinderraad Leidsche Rijn is gestart! Een enthousiaste groep van achttien kinderen uit groep 7 van negen verschillende basisscholen in Leidsche Rijn, gaan de komende maanden meedenken over hoe hun wijk nog mooier en beter kan worden voor iedereen en vooral wat kinderen daar zelf aan kunnen doen. De kinderraadsleden komen dit schooljaar bijeen in buurtcentrum Het Zand. De eerste bijeenkomst was een groot succes. Na de kennismaking, zijn er mooie gesprekken gevoerd en al fantastische ideeën geopperd om Leidsche Rijn nog een stukje mooier te maken. Op democratische wijze is het thema voor dit jaar “Schoon & Veilig” gekozen.

 

Over de Wijkkinderraad

In Leidsche Rijn gaan kinderen van negen verschillende basisscholen zich gezamenlijk inzetten voor de wijk en werken tegelijker tijd aan burgerschapsvaardigheden. De kinderraad vertegenwoordigt de stem van leeftijdsgenoten in de school, wijk, straat of stad. Kinderen ervaren hoe het is om samen beslissingen te nemen, ze krijgen een stem en voeren actie. Ze leren hun eigen mening goed verwoorden en onderbouwen en houden rekening met meningen en ideeën van anderen. Zo proberen ze er met de andere kinderraadsleden samen uit te komen. Vervolgens zet de Kinderraad samen met andere buurtkinderen concrete acties op in de wijk, straat, stad of school. Op die manier draagt de Kinderraad bij aan het creëren van een omgeving waarbinnen kinderen prettig, veilig en met plezier kunnen leven en opgroeien. De Kinderraad werkt vanuit het principe Vreedzaam en draagt daarmee bij aan het creëren van een vreedzamere wijk, stad en school.

 

DOCK als aanjager

DOCK zet zich in voor actief burgerschap in de wijk; voor jong en oud. DOCK geeft samen met scholen in Leidsche Rijn de wijkkinderraad vorm. De focus ligt hierbij op de wijk. Kinderen leren hoe zij invloed hebben op en een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen leefomgeving. DOCK is aanjager, maar gaat uit van het motto: 'De kracht van wij samen'. Daarnaast is er dit jaar een mooie samenwerking met Cultuur19. Tekenaars Albert Hennipman (Huis van Betekenis), Tonke Koppelaar en Bouke Hennipman (audio) zijn actief betrokken en zetten de ideeën van de Kinderwijkraad op een creatieve manier kracht bij.

 

 

Wijkkinderraad