Wijkproeverij Buurthuis De Uithoek

Door heel Utrecht gaan professionals en bewoners samen aan de slag op zoek naar verbinding. Wat is er in de wijk, wat zijn de wensen en wat is er nog nodig?
‘Met de wijkproeverij willen we bewoners in hun kracht zetten, het sociale netwerk versterken, verbreden, verduurzamen maar bovenal het levensplezier stimuleren”