Terug

Schoolmaatschappelijk werk

Wat is schoolmaatschappelijk werk?

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is een vraagbaak voor ouders, kinderen en leerkrachten. Het SMW:

• geeft informatie, advies en ondersteuning bij vragen, zorgen en problemen over het gedrag van uw kind;

• helpt kinderen om (weer) met plezier en succes naar school te kunnen gaan;

• werkt nauw samen met u en de leerkracht;

• helpt u, als dat nodig is, bij doorverwijzing naar andere hulpverleners.

Waarmee kunt u bij het schoolmaatschappelijk werk terecht?

Komt uw kind niet goed mee op school? Heeft u vragen over het gedrag van uw kind of heeft u het gevoel dat uw kind niet gelukkig is? Zijn er problemen in uw gezin die van invloed zijn op uw kind? Met deze en andere vragen kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijk werker (SMW-er). Hoe werkt het schoolmaatschappelijk werk? De SMW-er verkent samen met u en/of uw kind de vraag of het probleem, en wat er nodig is om ermee verder te kunnen. Soms is informatie en advies, die u in één of meer gesprekken krijgt, voldoende.

De gesprekken kunnen op school, op het kantoor van de SMW-er of bij u thuis plaatsvinden. Gesprekken met uw kind vinden in principe onder schooltijd plaats.

Met uw toestemming

Als uw kind zelf met de SMW-er wil praten, en na het eerste gesprek blijkt dat uw kind baat heeft bij vervolggesprekken, dan vraagt de SMW-er daarvoor uw toestemming. En als blijkt dat uw kind, of uzelf, extra ondersteuning van meer specialistische hulpverlening nodig heeft, adviseert de SMW-er u hierin zo goed mogelijk. De SMW-er vraagt bij verwijzing van u of uw kind altijd eerst om uw toestemming.

Wat doet het schoolmaatschappelijk werk nog meer?

Het SMW geeft, in samenwerking met de school, trainingen aan kinderen. Over onderwerpen als weerbaarheid of sociale vaardigheden. Ook kunt u als ouder deelnemen aan themabijeenkomsten van het SMW op school over positief opvoeden bijvoorbeeld, of kinderen en social media.

Meldcode

DOCK is aangesloten bij de meldcode die in Rotterdam gehanteerd wordt. DOCK meldt zorgen nooit zonder uw medeweten.

Geen kosten

Het SMW biedt gratis ondersteuning.

Contact

U kunt contact opnemen via de school, via de leerkracht of de intern begeleider. U kunt ook direct contact opnemen met de SMW-er van de school van uw kind.

 

Schoolmaatschappelijk werk Kralingen-Crooswijk & Centrum

Vredenoordplein 43 3061 PX Rotterdam

t: 010 212 23 23

 

Schoolmaatschappelijk werk IJsselmonde Centrum voor Jeugd en Gezin

Groene Tuin 265 3078 KG Rotterdam

t: 010 201 01 10